שלום,

נתבקשתי להזמינכם לישיבה שתתקיים ביום ב' 5 בדצמבר בשעה 12:00 בנושא: חשד לפגיעה בתינוקות יוצאי אתיופיה הנימולים ע"י מי שאינם מוהלים מוסמכים.  

באם אתם ו/או מי מטעמכם מעוניינים להשתתף נא הודיעוני ואדאג לאישור כניסה.

לגבי שאלות ובירורים ניתן לפנות לעו"ד חן שמילו בדוא"ל:   chen@ima.org.il

בברכה

מיא קנר | מזכירת האגף למשפט ומדיניות ציבורית
טל: 03-6100523 | פקס: 03-6100477  
ההסתדרות הרפואית בישראל