בספרד, חיסון נגד פנאומוקוק מומלץ לכל ילד מתחת לגיל שנתיים, לקבוצות בסיכון גבוה ולמבוגרים בני 65 ומעלה. עם זאת, ברוב הקהילות האוטונומיות חיסון זה איננו ממומן.

מחקר זה ביקש להשוות את שיעורי האשפוז עקב מחלת פנאומוקוק בין תקופה 1 (2007-2009), בה החיסון נגד 7 זני פנאומוקוק (7-valent pneumococcal vaccineי– PCV-7) היה זמין, לבין תקופה 2 (2011-2013), לאחר המעבר לחיסון נגד 13 זני פנאומוקוק (13-valent pneumococcal vaccineי– PCV-13).

נאסף מידע על אשפוזים מתוך מרשם האשפוזים הספרדי. חושבו שיעורי האשפוזים (hospitalisation rates - HRs) ויחס שיעורי האשפוזים (hospitalisation rate ratios - HRRs) במהלך שתי התקופות, לפי קבוצות גיל וקהילות אוטונומיות, עבור כולם ולפי התייצגות קלינית.

מבין 138,361 מטופלים שאושפזו, 83,528 (60.4%) היו גברים. חציון הגיל היה 73.8 שנים. ההתייצגות הקלינית הנפוצה ביותר היתה דלקת ריאות (133,204 אשפוזים; 96.3%) ואחריה הרעלת דם (septicaemiaי) (7,053 אשפוזים; 5.1%) ודלקת קרום המוח (3,182 אשפוזים; 2.3%).

במהלך התקופה השנייה, שיעור האשפוזים בקרב ילדים מתחת לגיל חמש ירד עבור דלקת ריאות (HRRי: 0.37, 95% רווח בר סמך: 0.35-0.39) ודלקת קרום המוח (0.53, 0.44-0.65). בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה, שיעור האשפוזים ירד עבור דלקת ריאות (0.49, 0.49-0.50) ודלקת צפק (peritonitisי) (0.34, 0.19-י0.63), בעוד שהיתה עלייה בשיעור האשפוזים עקב הרעלת דם (1.27, 1.18-י1.36).

נצפו שינויים מובהקים בשיעורי האשפוזים עקב מחלות פנאומוקוק, גם ללא החלת תוכנית חיסון משולבת ורציפה, לאחר הצגת החיסון PCV-13, בפרט בקרב ילדים מתחת לגיל חמש ובעיקר עבור אשפוזים עקב דלקת ריאות. עם זאת, יש לבחון לעומק את ההשפעה של ההמלצות החדשות לחיסון מבוגרים עם PCV-13 על העלייה שנצפתה בשיעורי הרעלת הדם.

מקור:
Georgalis L, Mozalevskis A, Martínez de Aragón MV, Garrido-Estepa M. Changes in the pneumococcal disease-related hospitalisations in Spain after the replacement of 7-valent by 13-valent conjugate vaccine ;Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016 Nov 14. [Epub ahead of print]