ילדים העוברים השתלת תאי גזע המטופואיטיים או השתלת איבר מוצק נמצאים בסיכון מוגבר לזיהומי פנאומוקוק פולשניים (invasive pneumococcal infectionsי- IPI). עם זאת, קיימים נתונים מעטים על IPIs בקרב אוכלוסייה זו.

למיטב ידיעת החוקרים, זהו המחקר הראשון אשר מתאר את האפידמיולוגיה של IPIs בקרב ילדים שעוברים השתלה בעידון החיסון המצומד נגד פנאומוקוק (pneumococcal conjugate vaccine - PCV).

החוקרים איתרו ילדים שעברו השתלות וחלו ב-IPI, בשמונה בתי חולים לילדים ברחבי ארצות הברית, מתוך מאגר נתוני מעקב מהשנים 2000-2014. תרביות פנאומוקוק נאספו באופן פרוספקטיבי. בדיקות לזיהוי הזן ורגישות לאנטיביוטיקה בוצעו במעבדה מרכזית. משתנים קטגוריים נותחו במבחן פישר ומשתנים רציפים נותחו במבחנים ללא פרמטרים. תבנית של מחקר עוקבה עקיפה שימשה לחישוב יעילות החיסון.

זוהו 65 אירועים של IPI בקרב ילדים שעברו השתלות של תאי גזע או איברים מוצקים. הישנות של IPI נצפתה בקרב 10% מהילדים. שיעור ההיארעות הגולמית של IPI בקרב מושתלי איברים מוצקים היה גבוה יותר בהשוואה לשיעור זה באוכלוסייה הכללית. רוב אירועי ה-IPI אירעו לאחר יותר משישה חודשים לאחר ההשתלה.

ההתייצגות הנפוצה ביותר היתה של בקטרמיה ודלקת ריאות, בעוד שדלקת קרום המוח היתה ממצא חריג. לא אירעו מקרי מוות.

זן הפנאומוקוק שחולל את רוב המחלות היה 19Aי(n=10) ואחריו C6י(n=6). בשנים 2010-2014, 37% ממקרי ה-IPI נגרמו עקב זנים שכוסו בחיסון PCV-13. זוהו ארבעה מקרים של IPI עם זנים המכוסים בחיסון בקרב ילדים שחוסנו. רוב התרביות היו רגישות לפניצילין וצפטריאקסון. שיעורי ההתחסנות נגד פנאומוקוק בקרב ילדים שעברו השתלות היו נמוכים.

לסיכום, ילדים שעוברים השתלות נותרים בסיכון מוגבר ל-IPI בעידן החיסונים. רוב המקרים קרו בשלב מאוחר לאחר ההשתלה. עם זאת, המרווח בין ההשתלה ל-IPI יכול לספק חלון הזדמנויות ממושך מספיק למתן חיסון מצומד או פוליסכרידי נגד פנאומוקוק.

מקור:
Olarte L, Lin PL, Barson WJ, Romero JR, Tan TQ, Givner LB, Hoffman JA, Bradley JS, Hultén KG, Mason EO, Kaplan SL.
Invasive pneumococcal infections in children following transplantation in the pneumococcal conjugate vaccine era
Transpl Infect Dis. 2016 Nov 9. doi: 10.1111/tid.12630. [Epub ahead of print]