שלום למשתתפי הכנס השנתי של איגוד רופאי בריאות הציבור ובתי הספר לבריאות הציבור 2017,

לתשומת ליבכם, האסיפה הכללית של האיגוד תתקיים בתום הכנס, נודה על השתתפותכם באסיפה.

בברכה,

ועד רופאי ברה"צ

הודעה בדבר הכנס וקול קורא להגשת תקצירים 

אתר הכנס

מייל לפרטים נוספים: Publichealth@ortra.com