המחקר הנוכחי בדק את ההשפעה של טיפול בטסטוסטרון תחליפי על מדדי בריאות של הפרוסטטה בקרב גברים עם היפוגונדיזם, כולל שיעור אבחנת סרטן הפרוסטטה, שינויים ברמות PSAי(Prostate-Specific Antigen) וסימפטומים הקשורים למערכת השתן התחתונה לאורך זמן.

The Registry of Hypogonadism in Men הינו מאגר רישום של גברים מטופלים ולא מטופלים, עם אבחנה חדשה של היפוגונדיזם (999 מטופלים). הערכות מעקב בוצעו ב-3-6, 12, 24 ו-36 חודשים. נתוני בסיס ומעקב נאספו, כולל היסטוריה רפואית, בדיקות גופניות, בדיקות דם ושאלוני מטופל.

ביופסיות פרוסטטה עברו הערכה סמויה ועצמאית להערכת נוכחות וחומרה של סרטן הפרוסטטה. רמות PSA וטסטוסטרון נמדדו על ידי מעבדות מקומיות ומרכזיות. חומרת סימפטומים הקשורים למערכת השתן התחתונה הוערכו על ידי מדד IPSSי(International Prostate Symptom Score). שיעורי היארעות ל-100,000 שנות אדם חושבו, ונעשה שימוש במודלים על מנת להעריך את ההשפעה של טסטוסטרון על רמות PSS וניקוד IPSS.

מתוך 999 גברים עם אבחנה קלינית של היפוגונדיזם, 750 (75%) התחילו טיפול בטסטוסטרון תחליפי, המסתכמים ב-23,900 חודשי אדם של חשיפה. רמות הטסטוסטרון הממוצעות גדלו מ-8.3 ל-15.4 ננומול/ליטר בגברים מטופלים, בהשוואה לעלייה קלה מ-9.4 ל-11.3 ננומול/ליטר בקרב גברים לא מטופלים.

בסך הכל, 55 ביופסיות בוצעו בחשד לסרטן הפרוסטטה ו-12 ביופסיות שלא קשורות לסרטן בוצעו בשל סיבות אחרות. שיעור הביופסיות החיוביות היה כמעט זהה בקרב גברים מטופלים (37.5%) בהשוואה לגברים שלא קיבלו טיפול (37.0%) במהלך המחקר.

לא היה הבדל ברמות PSA, ניקוד IPSS או ניקוד IPSS obstructive sub-יscale בהתייחס לטיפול טסטוסטרון תחליפי. ניקוד IPSS obstructive subי-scale נמוך יותר דווח בקרב גברים מטופלים, בהשוואה לגברים לא מטופלים.

מסקנת החוקרים הייתה, כי ממצאים אלו תומכים בבטיחות מבחינת פרמטרים הקשורים לפרוסטטה של טיפול בטסטוסטרון תחליפי בקרב גברים עם אבחנה חדשה של היפוגונדיזם.

מקור:
Debruyne, F.M., Behre, H.M., Roehrborn, C.G., Maggi, M., Wu, F.C., Schröder, F.H., Jones, T.H., Porst, H., Hackett, G., Wheaton, O.A. and Martin‐Morales, A., 2016. Testosterone treatment is not associated with increased risk of prostate cancer or worsening of lower urinary tract symptoms: prostate health outcomes in the Registry of Hypogonadism in Men. BJU international.