כ-150 רופאים ותיקים ומנוסים שכבר פרשו לגמלאות ואינם משרתים במילואים גויסו בהתנדבות על-ידי חיל רפואה, כדי לטפל באורח שגרתי בחיילי החובה שיופנו מעתה אליהם. כמו כן, גויסו כ-50 רופאים שעד כה לא גויסו לצה"ל, ביניהם בעיקר בני מיעוטים, שהסכימו אף הם לשמש כרופאים בהתנדבות במרפאות הצבאיות.

על המהלך מדווח היום (ג') העיתון "מעריב". לפי העיתון, המהלך יקצר את התור לרופא בעבור חיילים.

עוד נמסר, כי במהלך המחצית הראשונה של 2017 יועברו נגדים וקצינים בשירות קבע בצה"ל לטיפול בקופות החולים. עד היום הם טופלו במרפאות הצבאיות והיו להם טענות קשות על איכות הטיפול והנגישות.

אל"מ משה פינקרט, מפקד המרכז לשירותי רפואה בחיל רפואה בצה"ל, מסר לעיתון כי המו"מ עם הקופות עומד לקראת חתימה על הסכם. הרעיון הוא שאנשי הקבע יקבלו מעתה את הטיפול הרפואי הנדרש אצל רופאי משפחה בקופות, וכל אחד יוכל לבחור באיזו קופה הוא מעוניין לקבל טיפול.

בין הטענות של אנשי הקבע בשנים האחרונות היו כי קיים קושי רב בהגעה לרופא צבאי, רק כדי לקבל מרשם לאנטיביוטיקה בגלל דלקת בגרון, משום שאותם משרתי קבע מתגוררים בריחוק ניכר מהרופא הצבאי. "היו מקרים שנוכח הסיוט הזה ויתרו משרתי קבע על הטיפול הרפואי", מצטט העיתון את אל"מ פינקרט.