הפטיטיס C

השפעת PPI על תוצאות הטיפול עם Ledipasvir ו-Sofosbuvir במחקר נתוני עולם אמיתי

מחקר חדש מצא, כי נתונים מהעולם האמיתי של מטופלים המקבלים טיפול להפטיטיס C עם Ledipasvir\Sofosbuvir ± Ribavirin במקביל לשימוש ב-PPI, תומכים בהמלצה כי המטופלים ייקחו לא יותר ממינון נמוך (השווה ל-20 מ"ג Omeprazole) של PPI ביום

20.11.2016, 08:15
נגיף HCV, הפטיטיס C (צילום:אילוסטרציה)

מטופלים רבים עם זיהום כרוני בהפטיטיס C משתמשים ב-PPIי(Proton-יPump Inhibitor) ומעוניינים להישאר על טיפול ב-PPI עם התחלת הטיפול בהפטיטיס C. דיווחים ראשוניים הציעו לאחרונה, כי ישנה ירידה בשיעורי התגובה הוירולוגית הממושכת (sustained virologic response) בקרב מטופלים המקבלים PPI ו-Ledipasvir\ Sofosbuvir.

מחקר חדש בדק את ההשפעה של שימוש ב-PPI על שיעורי התגובה הווירולוגית הממושכת במחקר "נתוני עולם אמיתי" של 1,979 מטופלים עם זיהום כרוני בהפטיטיס C המטופלים עם Ledipasvir\Sofosbuvir. נאספו נתונים קליניים ותרופתיים על מטופלים המקבלים טיפול למשך 8, 12 או 24 שבועות של Ledipasvir\Sofosbuvir ± Ribavirin.

המדד העיקרי שנמדד היה תגובה וירולוגית ממושכת 12 שבועות לאחר סיום הטיפול, על מנת לקבוע את ההשפעה של PPI, על תוצאות הטיפול.

לאחר השלמת הטיפול, תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות מסיום הטיפול הושגה בקרב 441 (97.1%) מהמטופלים שקיבלו PPI בהשוואה ל-1,497 (98.2%) מהמטופלים שלא קיבלו PPIי(p=0.19). לא נמצא קשר משמעותי סטטיסטית בין תגובה וירולוגית ממושכת וכל מינון או תדירות של שימוש ב-PPI. עם זאת, באנליזת רגישות עם התמקדות במטופלים הסובלים משחמת, שימוש פעמיים ביום ב-PPI נמצא קשור עם סיכויים נמוכים יותר לתגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות (odds ratio 0.11י; 95%CIי0.02-0.59).

מסקנת החוקרים היתה, כי נתונים אלו ממחקרי "נתוני עולם אמיתי" של מטופלים המקבלים טיפול להפטיטיס C עם Ledipasvir\Sofosbuvir ±י Ribavirin תומכים בעלון לרופא המציע כי המטופלים ייקחו לא יותר ממינון נמוך (השווה ל-20 מ"ג Omeprazole) של PPI ביום.

מקור:
Tapper, E.B., Bacon, B.R., Curry, M.P., Dieterich, D.T., Flamm, S.L., Guest, L.E., Kowdley, K.V., Lee, Y., Tsai, N.C., Younossi, Z.M. and Afdhal, N.H., 2016. Evaluation of proton pump inhibitor use on treatment outcomes with ledipasvir and sofosbuvir in a real‐world cohort study. Hepatology.

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  sofosbuvir,  ledipasvir,  מחקרים