ועד החברה לחקר הכבד מברך את ד"ר סיף אבו מוך עם מינויו כמנהל יחידת הכבד בהלל יפה, עלה והצלח.

בברכה,

פרופ' ריפעת ספדי, בשם ועד החברה לחקר הכבד