מחקר חדש בחן את ההשפעה קצרת הטווח של ורניקלין (Varenicline) שניתנה לצורכי הפסקת עישון על תפקודי ריאות. במחקר השתתפו 81 מעשנים שקיבלו קורס טיפולי של 12 שבועות ב-Varenicline.

לא בוצע שינוי בתרופות קודמות שמשתתפי הניסוי קיבלו. בדיקה גופנית, בדיקת דם וספירומטריה בוצעו בביקור הראשון והאחרון של המחקר. גיל ריאה ספירומטרי הוערך על ידי נוסחה המבוססת על גובה ונפח אקספירטורי בשנייה הראשונה (FEV1י).

62 משתתפים שויכו לקבוצת "המפסיקים", בה נצפתה הפסקת עישון של ארבעה שבועות רצופים שאומתה על ידי מבחן נשיפת פחמן חד-חמצני (CO). שאר המשתתפים (19) שויכו לקבוצת "ממשיכי העישון". גם בקבוצת הממשיכים נצפתה ירידה בכמות הסיגריות שמשתתפי המחקר עישנו.

תוצאות גיל הריאה הספירומטרי השתפרו משמעותית במשך 12 השבועות בקבוצת ה"מפסיקים" (69.8±24.7 לעומת 66.9±24.1 p<0.01). בקבוצת "ממשיכי העישון" נצפתה הידרדרות בגיל הריאה הספירומטרי (70.5±25.5 לעומת 73.7±26.9, p<0.01).

גודל האפקט של גיל ריאה לפי ספירומטריה בקבוצת המפסיקים וממשיכי העישון היה 0.37 ו-0.81, בהתאמה. בניתוח מאוחר של התוצאות נצפה כי העוצמה הסטטיסטית של גיל ריאה לפי ספירומטריה בקבוצת המפסיקים ובקבוצת ממשיכי העישון הינה 0.83 ו-0.91 בהתאמה.

על פי מספר ניתוחי רגרסיה אנליטית נצפה קשר עצמאי בין הפסקת עישון לבין השינויים בגיל ריאה לפי ספירומטריה בין הביקור הראשון לאחרון (p<0.01).

מסקנת החוקרים היתה, כי הפסקת עישון לאחר טיפול ב-Varenicline משפרת גיל ריאה ספירומטרי בטווח הקצר.

מקור:
Iwaoka, M. and Tsuji, T. (2016) Internal Medicine (Tokyo, Japan). 55(17), 2387.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/internalmedicine/55/17/55_55.6844/_article