ticagrelor‏

השפעה מגנה של Ticagrelor על הפגיעה בשריר הלב לאחר אוטם

מחקר מצא, כי מעבר ליעילותו כמעכב טסיות, Ticagrelor גם מדגים הגנה לבבית על ידי הפחתת הפגיעה האיסכמית והפחתת היווצרות בצקת בשריר הלב, באמצעות מנגנון פעולה התלוי באדנוזין

07.11.2016, 13:15
אירועי לב, בדיקת אק"ג (צילום: אילוסטרציה)

Ticagrelor (ברילינטה – Brilinta; חברת AstraZeneca), אנטגוניסט לרצפטור P2Y12, הראה עליונות קלינית על פני Clopidogrel. למרות שמנגנון הפעולה נותר לא ברור, Ticagrelor עשוי להציג השפעות מחוץ לאתר המטרה באמצעות מנגנון פעולה הקשור לאדנוזין.

מחקר חדש בחזירים בדק אם Ticagrelor מפחית פגיעה בשריר הלב בהיקף גדול יותר בהשוואה ל-Clopidogrel, לאחר אוטם לבבי, תוך שמירה על רמה דומה של עיכוב טסיות, וניסה לקבוע את מנגנון הפעולה האחראי לכך.

במהלך המחקר טופלו חזירים לפני השריית אוטם לבבי ב:
1) פלצבו – ביקורת.
2) מינון העמסה של Clopidogrelי(600 מ"ג).
3) מינון העמסה של Ticagrelorי(180 מ"ג).
4) מינון העמסה של Ticagrelor ולאחריו אנטגוניסט לרצפטור לאדנוזין A1/A2י(p-sulfophenyl-theophylline; 8SPTי8,י4 מ"ג לק"ג תוך ורידי), על מנת לקבוע את התרומה האפשרית של אדנוזין בהגנה הלבבית של Ticagrelor.

בעלי החיים קיבלו מינון תחזוקה תואם של נוגדי הטסיות במהלך מעקב של 24 שעות ועברו CMRי(3T-Cardiac Magnetic Resonance imaging ).

עיכוב הטסיות נמדד על ידי השריית אגרגציה באמצעות ADP. בשריר הלב הוערך הביטוי והאקטיבציה של חלבונים הידועים כמבקרים את היווצרות הבצקת כולל Aquaporin-4 ו-AMPKי, CD36 ופעילות eNOS ו-Cox2.

Clopidogrel ו-Ticagrelor הפעילו עיכוב טסיות גבוה ועקבי (68.2% ו-62.2% מהטסיות עוכבו, בהתאמה, כאשר אותגרו על ידי ADP במינון 20uM), שנמשך עד 24 שעות לאחר האוטם הלבבי (p<0.05). כל הקבוצות הדגימו אזור לבבי בסיכון דומה והחמרה לבבית לאחר השריית האוטם הלבבי.

אנליזת CMR חשפה, כי בעלי החיים שקיבלו Clopidogerl ו-Ticagrelor היו בעלי היקף קטן משמעותית של האוטם הלבבי בהשוואה לבעלי החיים שקיבלו פלצבו (15.7 g/LV ו-12.0 g/LV בהשוואה ל-22.8 g/LV, בהתאמה).

עם זאת, Ticagrelor הפחית את גודל האוטם במידה רבה יותר בהשוואה ל-Clopidogrel (הפחתה נוספת של 23.5%; p=0.0026). בנוסף, בהשוואה ל-Clopidogrelי, Ticagrelor הפחית משמעותית את הבצקת בשריר הלב ב-24.5% (p=0.004), שהיתה ביחס ישר לגודל האוטם (r=0.73י; p<0.001). מתן 8SPT ביטל את ההגנה הלבבית הנוספת של Ticagrelor על פני Clopidogrel.

ברמה המולקולרית, ביטוי Aquaporin-4 פחת וביטוי והפעלת AMPK-יsignaling ו-Cox2 פחתו גם כן, בשריר האיסכמי, בבעלי חיים שטופלו ב-Ticagrelor בהשוואה לבעלי חיים שטופלו ב-Clopidogrelי(p<0.05). השינויים בחלבונים אלו לא נצפו בבעלי החיים שקיבלו את חסם הרצפטורים לאדנוזין 8SPT.

מסקנת החוקרים היתה, כי Ticagrelor, מעבר לפעילותו כמעכב טסיות, מביא להגנה לבבית על ידי הפחתת הנזק הנמקי והיווצרות בצקת בשריר הלב, באמצעות מנגנון פעולה התלוי באדנוזין.

מקור:
Vilahur G, Gutierrez M, Casani L, Varela L, Capdevila A, Pons-Lladó G, Carreras F, Carlsson L, Hidalgo A, Badimon L. Protective Effects of Ticagrelor on Myocardial Injury After Infarction. Circulation. Epub 2016 Oct 27.

נושאים קשורים:  ticagrelor‏,  clopidogrel,  אוטם לבבי,  מעכבי טסיות,  ברילינטה,  Brilinta,  מחקרים