מטפורמין

מטפורמין מאריך הישרדות של חולי סרטן מסוימים

מטה-אנליזה מצאה כי שימוש במטפורמין האריך את ההישרדות ללא הישנות, ההישרדות הכללית וההישרדות הספציפית לסרטן של חולי סרטן המעי הגס והחלחולת וסרטן הערמונית

06.11.2016, 08:05
תרופה, מטפורמין (צילום: אילוסטרציה)

מטפורמין (Metformin – Glucophage, Glucomin) נקשר במטה-אנליזות לסיכון מופחת להתפתחות סרטן ולשיפור בהישרדות הכללית של חולי סרטן. עם זאת, טרם הוצגו ראיות התומכות בשימוש במטפורמין כטיפול אדג'ובנטי לסוגי סרטן ספציפיים.

בוצעה סקירה שיטתית של מאגרי מידע מחקריים, תקצירי ועדות ומרשמי מחקרים, אחר מחקרים שדיווחו על תוצאי סרטן מסוגים מסוימים והשוו בין שימוש לאי-שימוש במטפורמין. כמו כן, נבחנו נתונים של מטופלים שהיו בשלבים מוקדמים של סרטן. אופי ואיכות המחקרים נבחנו ובוצעה מטה-אנליזה על מנת לכמת את ההשפעה האדג'ובנטית של מטפורמין על ההישרדות ללא הישנות (recurrence-free survival - RFS), ההישרדות הכללית (overall survival - OS) וההישרדות הספציפית לסרטן (cancer-יspecific survivalי- CSS), על מנת לסייע בעיצוב מחקרים עתידיים.

7,670 מאמרים נסרקו ו-27 מחקרי תצפית, שהקיפו 24,178 מטופלים, נמצאו מתאימים ונכללו במטה-אנליזה.

בקרב מטופלים שהיו בשלבים מוקדמים של סרטן המעי הגס והחלחולת (colorectal cancer), שימוש במטפורמין נקשר ליתרונות מובהקים מבחינת כל היבטי ההישרדות שנבחנו: הסיכון היחסי (hazard ratio – HR) היה 0.63 עבור RFSי(95% רווח בר סמך: 0.47-0.85), 0.69 עבור OSי(0.58-0.83) ו-0.58 עבור CSSי(0.39-0.86).

עבור גברים עם סרטן ערמונית בשלבים מוקדמים, שימוש במטפורמין נקשר עם יתרונות מובהקים או כמעט מובהקים בכל תוצאי ההישרדות: HRי0.83 עבור RFSי(0.69-1.00), 0.82 עבור OSי(0.73-0.93) ו-0.58 עבור CSSי(0.37-י0.93). עם זאת, היתה הטרוגניות רבה בין המחקרים.

ממצאים אלו מציעים, כי מטופלים עם סרטן הערמונית אשר מטופלים ברדיותרפיה רדיקלית עשויים להניב יותר משימוש במטפורמין (HRי0.45 עבור RFSי, 0.29-0.70).
לא

נצפו יתרונות לשימוש במטפורמין בקרב מטופלים עם סרטן אורותליאלי או סרטן שד. כמו כן, לא היו מספיק נתונים כדי לנתח את ההשפעה של המינון ומשך הטיפול במטפורמין.

ממצאים אלו מציעים, כי מטפורמין יכול להיות טיפול אדג'ובנטי יעיל, כאשר השיפורים הגדולים ביותר נצפו בקרב מטופלים עם סרטן המעי הגס והחלחולת וסרטן הערמונית, בפרט במטופלים שעברו רדיותרפיה רדיקלית. כמו כן, לאור הממצאים יש צורך בביצוע מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית על מנת לחקור את ההשפעה של מינונים שונים ומשך השימוש האופטימלי במטפורמין על ההישרדות של חולי סרטן.

מקור:
C. Coyle, F. H. Cafferty, C. Vale, and R. E. Langley
Metformin as an adjuvant treatment for cancer: a systematic review and meta-analysis; Ann Oncol first published online Se

נושאים קשורים:  מטפורמין,  מטה-אנליזה,  הישרדות מסרטן,  סרטן המעי הגס והחלחולת,  סרטן הערמונית,  טיפול אדג'ובנטי,  מחקרים
תגובות