מחקרים

אין התאמה בין הערכת הרופאים להערכת המטופלים בנוגע לחשיבות הטיפול התרופתי

מחקר מצא, כי הערכת תרופה כלשהי כחשובה על ידי הרופא המטפל אינה משפיעה על מידת ההיענות לטיפול תרופתי ממושך ולהערכת חשיבות התרופה מצד המטופל

02.11.2016, 09:14
טיפול רפואי, יחסי רופא-חולה (צילום: אילוסטרציה)

המחקר הנוכחי בחן את ההיענות לטיפול תרופתי ממושך ואת הערכת חשיבות הטיפול התרופתי על ידי השוואה בין הערכת הרופא להערכת המטופל בנוגע להיענות לטיפול התרופתי וחשיבות הטיפול התרופתי.

למחקר, שנערך בצרפת, גויסו מטופלים שקיבלו תרופה אחת לפחות לטיפול ממושך במסגרת מרפאה או במסגרת אשפוז. החוקרים השוו בין ההיענות לטיפול, כפי שדווחה על ידי המטופלים, לבין חשיבות התרופה, כפי שהוערכה על ידי הרופאים, על ידי מקדמי המתאם של ספירמן (Spearman correlation coefficients). נאספו הסיבות לחוסר היענות על ידי שאלות פתוחות והן הוגדרו כמכוונות או מקריות.

קרוב ל-20% מהתרופות שהוערכו על ידי רופאים כחשובות לא ניטלו נכונה על ידי המטופלים.

בין אפריל לאוגוסט 2014 גויסו 128 מטופלים שנטלו 498 תרופות. נצפתה הסכמה חלשה בלבד בין המטופלים לרופאים בהערכתם את ההיענות לטיפול התרופתי (r=-0.25י, 95% רווח בר סמך: 0.37- עד 0.11-) ואת חשיבות הטיפול התרופתי (r=0.07י, 0.00-0.13).

לא נמצא כלל קשר בין חשיבות הטיפול התרופתי לדעת הרופא לבין ההיענות לטיפול התרופתי לפי דיווח המטופל (rי=0.04-, 0.14- עד 0.06).

בסך הכל, 94 (18.9%) מהתרופות שהרופאים העריכו כחשובות לא ניטלו באופן הנכון על ידי המטופלים. מטופלים לא נענו באופן מכוון לטיפול עם 26 (48.1%) מהתרופות, עבורן דיווחו המטופלים את הסיבות לחוסר ההיענות.

ממצאי המחקר הראו חוסר התאמה משווע בין הערכות הרופאים להערכות המטופלים, הן מבחינת חשיבות הטיפול התרופתי והן מבחינת ההיענות לטיפול. קרוב ל-20% מהתרופות שהוערכו על ידי רופאים כחשובות לא ניטלו נכונה על ידי המטופלים. ממצאים אלו מאירים את הצורך בשיתוף פעולה טוב יותר בין הרופאים למטופליהם בכל הקשור לטיפול תרופתי ארוך טווח.

מקור:
Stéphanie Sidorkiewicz, Viet-Thi Tran, Cécile Cousyn, Elodie Perrodeau,and Philippe Ravaud; Discordance Between Drug Adherence as Reported by Patients and Drug Importance as Assessed by Physicians; Ann Fam Med September/October 2016 14:415-421;doi:10.1370/afm.1965

נושאים קשורים:  מחקרים,  יחסי רופא מטופל,  היענות לטיפול,  חשיבות הטיפול,  טיפול תרופתי ממושך,  מחלות כרוניות
תגובות