תועלת כלכלית

משטר טיפול עם דאסאבוביר, אומביטסביר, פריטפרביר וריטונביר, עם או ללא ריבאבירין, יעיל כלכלית לטיפול ב-HCV כרוני

הערכה כלכלית של משטרי הטיפול השונים עבור זיהום כרוני עם גנוטיפ 1 של HCV מצאה, כי טיפול משולב עם אקסווירה (דאסאבוביר) וויקירקס (אומביטסביר, פריטפרביר וריטונביר) יעיל כלכלית יותר מרוב הטיפולים הקיימים ומביא לירידה בסיכון לכל החיים למחלות כבד מתקדמות

26.10.2016, 12:35
נגיף הפטיטיס C, מחלת HCV (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה נערך במטרה להעריך את התוצאים הקליניים והיעילות הכלכלית של דאסאבוביר (Dasabuvir – Exviera) ואומביטסביר, פריטפרביר וריטונביר (Ombitasvir Paritaprevir Ritonavir - Veikirax), עם או ללא ריבאבירין (Ribavirin – Copegus, Rebetolי) (OBV/PTV/יr+יDSV ± RBV), בהשוואה למשטרי טיפול המכילים אינטרפרון ארוך טווח (pegylated interferon –י Peg-IFN) לטיפול בזיהום כרוני עם HCV.

פותח גיליון אקסל לפי מודל מרקוב, אשר עקב אחר התקדמות מחלת הכבד לפי שלבי המחלה. עלויות וצריכת המטופלים לפי שלבי המחלה השונים נאספו ממחקרים שפורסמו. שיעורי התקדמות המחלה התבססו על מחקרים שבחנו הפטיטיס סי שלא טופלה ומעקב ממושך אחר מטופלים שהשיגו תגובה נגיפית ממושכת לאחר טיפול תרופתי.

ההשפעה של OBV/PTV/יr+יDSV ± RBV ומשטרי טיפול אחרים על התקדמות המחלה הוערכו על ידי שיעורי התגובה הנגיפית הממושכת, שנאספו ממחקרים קליניים.

בוצעו ניתוחי נתונים עבור מטופלים שנחשפו ושלא נחשפו לטיפול תרופתי. כמו כן, נבחנו ההשפעות על התוצאות של טיפולים חלופיים וחוסר ודאות במשתנים שנכללו.

עבור מטופלים עם גנוטיפ 1 של HCV שלא נחשפו לטיפול תרופתי קודם, הסיכון לאורך החיים למחלת כבד לא מפוצה היה 5.6% עם OBV/PTV/יr+יDSV ± RBVי, 18.9% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין, 7.4% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין וסופוסבוביר (Sofosbuvir - Sovaldiי), 11.7% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין וטלפרביר (Telaprevir - Incivo) ו-14.9% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין ובוספרביר (Boceprevir - Victrelis).

הסיכון לאורך החיים לקרצינומה של תא הכבד היתה 5.4% עם OBV/PTV/יr+יDSV ± RBVי, 9.2% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין, 5.7% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין וסופוסבוביר, 7.0% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין וטלפרביר ו-7.4% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין ובוספרביר.

שיעורי התמותה ממחלת כבד היו 8.7% עם OBV/PTV/יr+יDSV ± RBVי, 22.2% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין, 10.4% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין וסופוסבוביר, 14.8% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין וטלפרביר ו-17.6% עם Peg-IFN יחד עם ריבאבירין ובוספרביר.

הערכות התועלת הכלכלית של OBV/PTV/יr+יDSV ± RBV מציעות, כי משטר טיפול זה עולה ביעילותו הכלכלית על כל אסטרטגיות הטיפול האחרות, פרט לשילוב של Peg-IFN וריבאבירין.

בהשוואה ל-Peg-IFN וריבאבירין, שיעורי העלייה בתועלת הכלכלית היו £13,864 ו-£10,258 עבור שנת חיים מתוקננת לאיכות (QALY) עבור מטופלים שלא נחשפו ושכן נחשפו לטיפול תרופתי קודם, בהתאמה. התוצאות היו דומות עבור אפשרויות חלופיות וניתוחי חוסר ודאות.

לא היה ניתן לבצע השוואות של שיעורי התגובה הנגיפית הממושכת עבור השילובים התרופתיים השונים, מאחר שמשטרי טיפול רבים נבחנו ללא השוואה לזרועות טיפול אחרות. לכן, שיעורי התגובה הנגיפית הממושכת הוערכו על בסיס המחקרים העדכניים.

ממצאי המחקר מעידים, כי OBV/PTV/יr+יDSV ± RBV מהווה משטר טיפול פומי יעיל כלכלית לטיפול בזיהום כרוני עם גנוטיפ 1 של HCV, בהשוואה למשטרי טיפול סטנדרטיים. כמו כן, משטר טיפול זה מפחית את הסכנות ארוכות הטווח למחלות כבד מתקדמות.

מקור:
Johnson SJ, Parisé H, Virabhak S, Filipovic I, Samp JC, Misurski D.
Economic evaluation of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir for the treatment of chronic genotype 1 hepatitis c virus infection; J Med Econ. 2016 Oct;19(10):983-94. doi: 10.1080/13696998.2016.1189920. Epub 2016 May 30.

נושאים קשורים:  תועלת כלכלית,  סיכון למחלת כבד מתקדמת,  טיפול פומי משולב,  דאסאבוביר,  אקסווירה,  אומביטסביר,  פריטפרביר,  ריטונביר,  ויקירקס,  ריבאבירין,  קופגוס,  רבטול,  אינטרפרון ארוך טווח,  פג-אינטרפרון,  HCV,  מחלת כבד בלתי מפוצה,  סופוסבוביר,  סובלדי,  טלפרביר,  אינסיבו,  בוספרביר,  ויקטרליס,  הפטיטיס C,  מחקרים
תגובות