על פי היפותזת "הפנוטיפ החסכן", האתיולוגיה להתפתחות סוכרת סוג 2 קשורה בתזונה לקויה בחיים העוברים ובילדות המוקדמת. מחקר חדש בחן שינויים מוקדמים במדדי הומאוסטזיס של גלוקוז (גלוקוז, אינסולין וקורטיזול) ביילודים שנולדו במועד ובפגים, ובחן את הקשר בין רמות מדדים אלו למדדי עמידות לאינסולין.

המחקר כלל 35 יילודים שנולדו במועד ו-ו35 יילודים שנולדו טרם המועד. דם נאסף מהוריד הטבורי ורמות גלוקוז בפלסמה נמדדו בשיטת הגלוקוז-פרוקסידאז במכשיר אוטומטי. רמות אינסולין וקורטיזול בסרום הוערכו על ידי שימוש ב-Enzyme linked immunosorbent assay.

על מנת לחשב את העמידות לאינסולין בוצע שימוש במודל הערכת עמידות לאינסולין (HOMA-IR), בדיקת כמותית לרגישות לאינסולין ויחס גלוקוז/אינסולין.

תוצאות הניסוי הראו, כי רמות גלוקוז וקורטיזול בילודים במועד (83.6±17.4 mg/dl ו-11.88±15.8 µg/dl, בהתאמה) הינן גבוהות משמעותית מאשר בפגים (70.4±15.8 mg/dl ו-8.9±4.6, בהתאמה).

רמות אינסולין ומדד HOMA-IR היו גבוהות יותר בפגים (10.8±4.8 µIU/ml ו- 1.52±0.66, בהתאמה) מאשר ביילודים במועד (7.9±2.7יµIU/ml ו-1.19±0.29, בהתאמה). נמצא קשר חיובי בין אינסולין ל-HOMA-IR וקשר שלילי בין קורטיזול ל-HOMA-IR הן ביילודים במועד והן בפגים.

מסקנת החוקרים היא, שרמות אינסולין ו-HOMA-IR גבוהות בדם עוברי של פגים תומכות בהשערה, שייתכן ומקורן של מחלות מטאבוליות הינו כבר בשלב העוברי.

מקור:
Ahmad, A. et al. (2016) J. Clin. Res. Pediatr. Endocrino. 8(3), 270