הזרקת סטרואידים לתוך המפרק הינה התערבות נפוצה לטיפול בכתף קפואה (frozen shoulder). במחקר הנוכחי בוצעה סקירה שיטתית ומטה-אנליזה כדי להדגים את ההשפעות של הזרקה תוך-מפרקית של סטרואידים לטיפול בכתף קפואה.

בוצע חיפוש שיטתי במאגרי המידע PubMed, Embase וספריית קוכריין אחר מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית, אשר השוו בין הזרקה תוך-מפרקית של סטרואידים לבין היעדר הזרקה או הזרקת-דמה (sham) כטיפול בכתף קפואה.

התוצא העיקרי היה ציון הכאב בסולם אנלוגי חזותי (Visual analog scale –י VAS). תוצאים משניים כללו סיבוב חיצוני פסיבי של הכתף, הרחקה (abduction), כיפוף (flexion), סיבוב פנימי וציונים תפקודיים. תוצאי הבטיחות שנבדקו היו שיעורי הסיבוכים. ההשוואות בוצעו לפי הבדלים ממוצעים (mean differences - MDs) ו-95% רווח בר סמך (95% CI).

שוקללו שלושה מרווחי זמן: ארבעה עד שישה שבועות, 12-16 שבועות ו-24-26 שבועות לאחר הטיפול. ניתוח עוקב (Trial sequential analysis) שימש לאשרור מצבור התוצאות. צוירו תרשימים קוויים (Line charts) על מנת להציג את מגמות ההחלמה הן בקרב קבוצות ההתערבות והן בקבוצות הביקורת.

שמונה מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית בהם השתתפו 416 מטופלים נכללו במטה-אנליזה. בהשוואה לנבדקי הביקורת, מטופלים שקיבלו זריקת סטרואידים תוך-מפרקית היו עם ציונים נמוכים יותר באופן מובהק ב-VAS של כאב לאחר ארבעה עד שישה שבועות (MDי: 1.28 ס"מ, 95% CI:י0.75-1.82י), 12-י16 שבועות (1.00 ס"מ, 0.47-1.52) ו-24-26 שבועות (0.65 ס"מ, 0.19-1.10).

הניתוח העוקב אישר את מצבור התוצאות שנצפו לאחר ארבעה עד שישה שבועות ו-12-16 שבועות, אך לא לאחר 24-26 שבועות.

מטופלים שקיבלו זריקת סטרואידים תוך-מפרקית היו עם שיפור בסיבוב החיצוני הפסיבי, הרחקה וכיפוף של מפרק הכתף וציונים משופרים במדד הכאב ומוגבלות הכתף (Shoulder Pain and Disability Index - SPADI) בכל שלושת מרווחי הזמנים שנבדקו. הם גם היו עם ציונים משופרים במדד האמריקאי של מנתחי כתף ומרפק (American Shoulder and Elbow Surgeonsי- ASES) בשבועות 12-16 לאחר הטיפול (MDי: 12.20, 95% CIי: 2.55-21.85).

לא נצפו הבדלים בין הזרקת סטרואידים לאינבו בציוני מדד Constantי(MD:י 5.70, 95% CIי: 0.59- עד 11.99) ובמידת הסיבוב הפנימי של הכתף, פרט לתקופה של 12-16 שבועות (0.81 מעלות, 0.18-1.44) ו-24-26 שבועות לאחר הטיפול (3.88 מעלות, 0.51-7.25).

שיעורי הסיבוכים עמדו על 1.78% עבור הסמקה בפנים, 0.71% עבור סחרחורת שמקורה בתגובות ואזו-ואגאליות בעת מתן הזריקה, 1.07% עבור כאב בחזה או בכתף ו-0.36% עבור בחילות. נצפה שיפור בתרשימים הקוויים של קבוצות ההתערבות וקבוצות הביקורת.

מטה-אנליזה זו הראתה, כי הזרקת סטרואידים תוך-מפרקית יעילה ובטוחה לטיפול בכתף קפואה ומביאה להקלה בכאב, משפרת את היכולת התפקודית ומגדילה את טווח התנועה. השפעות הטיפול ניכרות ארבעה עד שישה ו-12 עד 16 שבועות לאחר הטיפול, ועשויות להימשך עד 24-26 שבועות לאחר קבלת הזריקה.

מקור:
Yaying Sun, Peng Zhang, Shaohua Liu, Hong Li, Jia Jiang, Shiyi Chen,and Jiwu Chen; Intra-articular Steroid Injection for Frozen Shoulder: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials With Trial Sequential Analysis; Am J Sports Med October 6, 2016 ; published online before print October 6, 2016, doi:10.1177/0363546516669944