מחקר זה בוצע על מנת לבחון את הקשר האפשרי שבין דלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis - RA) לבין הסיכון למחלת פרקינסון (Parkinson's disease - PD).

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה נערך בין ינואר 1998 לדצמבר 2010 ונעזר בנתונים ממאגר הנתונים של המחקר הלאומי של הביטוח הרפואי בטאיוואן.

החוקרים איתרו במאגר הנתונים 33,221 מטופלים עם אבחנה חדשה של RA ו- 132,884 מטופלים ללא RA, שנבחרו אקראית והותאמו לפי גיל ומין (ביקורת).

ניתוח רגרסיה רב-משתנים של סיכונים יחסיים ע"ש קוקס בוצע על מנת להעריך את הסיכון להתפרצות PD בקרב עוקבת מטופלים עם RA. הניתוח מצא, כי הסיכון היחסי (hazard ratio - HR) של מטופלים עם RA לפתח PD היה 0.65 (95% רווח בר סמך: 0.58-0.73), בהשוואה לקבוצת הביקורת.

ההיארעות המצטברת של PD היתה נמוכה יותר ב-2.42% בקרב עוקבת ה-RA בהשוואה לביקורת. הירידה בסיכון להתפתחות PD בקרב מטופלים עם RA היתה ללא קשר לשימוש בתרופות נוגדות שיגרון המשנות את מהלך המחלה (disease-modifying anti-rheumatic drugs - DMARDs).

עם זאת, ניתוח של תת-קבוצת מטופלים שטופלו עם DMARDs ביולוגיות חשף ירידה גדולה עוד יותר בסיכון ל- PD בקרב קבוצה זו של מטופלים עם RAי(HR מתוקנן: 0.57, 0.41-0.79).

לסיכום, מטופלים עם RA נמצאים בסיכון מופחת לפתח PD. הירידה בסיכון זה אינה קשורה לטיפול עם DMARDs, אך תרופות ביולוגיות מפחיתות את הסיכון ל-PD עוד יותר. יש להמשיך ולחקור את המנגנון אשר מביא לירידה בסיכון ל-PD בקרב מטופלים עם RA.

מקור:
Sung YF, Liu FC, Lin CC, Lee JT, Yang FC, Chou YC, Lin CL, Kao CH, Lo HY, Yang TY. Reduced Risk of Parkinson Disease in Patients With Rheumatoid Arthritis: A Nationwide Population-Based Study.
Mayo Clinic Proceedings; Volume 91, Issue 10, October 2016, Pages 1346–1353