ידוע כי מסנני קרינה מספקים הגנה לעור מפני נזקי השמש. עם זאת, ההשפעות שלהם על תיקון נזקי השמש לא נחקרו בהרחבה.

בוצע מחקר פרוספקטיבי על מנת להעריך את היעילות של מסנן קרינה המיועד לעור הפנים עם מקדם הגנה (sun protection factor – SPFי) 30 בשיפור נזקי עור עקב חשיפה לשמש, במהלך שנה של שימוש בקרם.

32 נבדקים מרחו מסנן קרינה עם טווח רחב (SPF 30) על כל עור הפנים במשך 52 שבועות. ההערכות בוצעו על ידי בדיקות של רופאי עור והערכה עצמית של הנבדקים בקו הבסיס ובשבועות 12, 24, 36 ו-52.

הערכות קליניות הראו, כי כל המשתנים הקשורים לנזקי השמש השתפרו באופן מובהק מקו הבסיס החל משבוע 12 וכי מצב העור המשיך להשתפר עד שבוע 52.

מרקם העור, בהירות ופיגמנטציה מקוטעת ומוכתמת היו המשתנים שהראו את השיפורים הגדולים ביותר בסוף תקופת המחקר (40% עד 50% מקו הבסיס), כאשר 100% מהנבדקים הראו שיפור בבהירות ומרקם העור.

לסיכום, שימוש יומי במסנן קרינה רחב-טווח המיועד לעור הפנים עשוי להפוך באופן הנראה לעין סימנים קיימים של נזקי שמש, במקביל למניעת נזק נוסף עקב חשיפה לשמש.

מקור:
Randhawa, Manpreet; Wang, Steven; Leyden, James J.; Cula, Gabriela O.; Pagnoni, Alessandra; Southall, Michael DDaily Use of a Facial Broad Spectrum Sunscreen Over One-Year Significantly Improves Clinical Evaluation of Photoaging; Dermatologic Surgery