על-פי נתונים שבידי משרד הבריאות עלות התקציב הציבורי לתרופות החדשות למחלות סרטן גדלה בעשור האחרון ב־242%. בעוד שב־2006 כל חולה שקיבל תרופה חדשה לסרטן עלה למדינה כ־29 אלף שקלים בשנה, ב־2016 הוא עולה כ־71 אלף שקלים, כך מדווח היום (ד') "ישראל היום".

מסמך בנושא זה חובר בידי אריאלה תורן מנהלת תחום טכנולוגיות רפואיות באגף לפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות וחברת וועדת המשנה לסל התרופות הבודקת את ההסדרים הכספיים מול חברות התרופות וקופות החולים לתקצוב התרופות החדשות. המסמך יוצג בעת שיחלו לאחר החג דיוני ועדת סל התרופות לשנת 2017 שאמורה להחליט על התרופות שיצטרפו לסל. העלות הכוללת של התרופות אלו השנה היא 460 מיליון שקל.

המסמך ממחיש מדוע נדרש כל שנה תקצוב ציבורי הולך וגדל לתרופות החדשות והיקרות המתווספות לסל התרופות. בדיווח נמסר כי "על-פי בכירים במשרד הבריאות ובקופות החולים הנתונים משקפים את טענותיהם על כל שהמחירים שדורשות חברות התרופות עבור תרופות חדשות למחלות סרטן - מופרזים ומוגזמים". כמו כן ש"הבעיה הולכת ומחריפה: המדינה וקופות החולים לא מסוגלות לספק בתקציב הציבורי מספיק תרופות חדשות למחלות הסרטן. חולים רבים נאלצים להישאר ללא תרופה. רבים אינם מסוגלים לממן את התרופות מכיסם ונאלצים להסתייע בתרומות". "הבכירים, נמסר בדיווח, מתריעים כי התמשכות התופעה תביא להחרפת הפערים באיכות הבריאות בין עניים לעשירים בישראל ולהחרפת תהליכי ההפרטה של שירותי הבריאות".
מתוך הנתונים שמציג העיתון "בגלל העלייה התלולה במחירי התרופות שדורשות חברות התרופות, בעשור האחרון הלך וירד מספר החולים המתוקצבים לתרופות חדשות לסרטן. במקביל, התקציב לכל חולה גדל במאות אחוזים. ב־2006 ניתן תקציב לתרופות חדשות לסרטן לכ־5,500 חולים בסך כולל של 160 מיליוני שקלים בשנה. ב־2016 ניתן תקציב של כ־110 מיליוני שקלים לתרופות חדשות לסרטן לכ־1,100 חולים בלבד".
מהנתונים גם עולה כי ב־2013 תוקצב כל חולה לתרופה חדשה בתקציב ציבורי ב- 165 אלף שקלים בשנה (ל־728 חולים), וב־2014 תוקצב כל חולה בתקציב של 127 אלף שקלים לתרופות החדשות (ל־948 חולים).

תגובת "פארמה ישראל", הארגון המייצג את חברות התרופות הרב לאומיות בישראל, כפי שמובאת בדיווח: "יכולתה של מדינת ישראל לממן תרופות חדשניות לסרטן עבור מספר הולך וקטן של חולים נובעת בעיקר מתת תקצוב קשה של מערכת הבריאות הציבורית. מחירי תרופות הפטנט בישראל, ובכללן התרופות לסרטן, הם מהנמוכים במערב. חלה גם עלייה משמעותית ביעילות התרופות והטכנולוגיות הרפואיות שפותחו בעשורים האחרונים שהביאו לריפוי של חלק מסוגי הסרטן, להפחתה של עשרות אחוזים בתמותה ולעלייה משמעותית בהישרדות החולים. לצערנו, בישראל ההוצאה הממשלתית על בריאות היא מהנמוכות במדינות המערב וכך גם עדכון סל התרופות, שעמד בשנים האחרונות על פחות מאחוז אחד מתקציב סל הבריאות".