שלום רב,
מצ"ב התכנית המדעית ליום העיון של "החברה הישראלית למחלות שד", שיתקיים ביום ו', בתאריך 18.11.2016, באגודה למלחמה בסרטן,
רחוב רביבים 7, גבעתיים.
לעיונכם.

תכנית מדעית - יום עיון החברה הישראלית למחלות שד 

בברכה,
וועד החברה