שיקום נשימתי

תוכנית תחזוקה ארוכת טווח לשיקום נשימתי משפרת תוצאי נשימה ופעילות בחולי COPD

חולי COPD בינונית עד חמורה שהמשיכו לאחר 8 שבועות של שיקום נשימתי בתוכנית תחזוקה שנמשכה שלוש שנים, נהנו מתפקודי ריאות ויכולת פעילות גבוהה יותר במשך שנתיים

בעיות בנשימה, COPD, מחלות דרכי אוויר (צילום: אילוסטרציה)

היתרונות של שיקום נשימתי במחלת ריאות חסימתית כרונית (chronic obstructive pulmonary diseasesי- COPD) נוטים להתמעט עם הזמן. התשובה לשאלה אם טכניקות תחזוקה יכולות לסייע בשימור היתרונות שהושגו לאחר השלמת תוכנית השיקום הנשימתי הראשונית עדיין שנויה במחלוקת.

מחקר זה בוצע במטרה לקבוע אם תוכנית תחזוקה ארוכת טווח (שלוש שנים) משמרת את ההשפעות קצרות הטווח של שיקום נשימתי על תוצאים בקרב מטופלים עם COPD.

בוצע מחקר פרוספקטיבי ורב-מרכזי עם הקצאה אקראית, בו השתתפו 143 מטופלים עם COPD בינונית עד חמורה, אשר כלל התערבות של תוכנית תחזוקה במשך שלוש שנים לאחר שמונה שבועות של שיקום נשימתי במסגרת מרפאות חוץ.

המטופלים הוקצו ל-(1) קבוצת התערבות תחזוקתית או (2) לתוכנית ניטור סטנדרטית או ביקורת. ההשפעות על ציון ב-BODE index (מדד להערכת תחלואה ותמותה של מטופלים עם COPD), מרחק הליכה בשש דקות ואיכות חיים הקשורה לבריאות הוערכו בחודשים 12, 24 ו-36.

138 מטופלים (96.5%) השלימו את תוכנית השיקום הנשימתי הראשונית שנמשכה שמונה שבועות. בתום התוכנית, כל התוצאים (BODE index, מרחק הליכה בשש דקות ואיכות חיים הקשורה לבריאות) הראו שיפורים קליניים עם מובהקות סטטיסטית (p≤0.001).

במהלך תקופת המעקב נצפה שינוי בין קבוצת ההתערבות לקבוצת הביקורת בעוצמת השינוי במרחק ההליכה במהלך שש דקות (p=0.042), עם עלייה התחלתית קלה בקרב קבוצת ההתערבות במהלך השנה הראשונה וירידות קלות בשנתיים שאחריה. נצפו הבדלים בשינויים ב-BODE index בין קו הבסיס למדידות לאחר 24 חודשים (p=0.043).

לאחר שלוש שנים, שיעור ההיענות של מטופלים בקבוצת ההתערבות היתה 66% ובקבוצת הביקורת 17% (p<0.001).

מחקר זה הראה, כי קיימת השפעה חיובית, אשר נמשכת שנתיים, של תוכנית תחזוקה לשיקום נשימתי. התוכנית מביאה ליתרונות ב-BODE index ובמרחק ההליכה במשך שש דקות, בהשוואה לאסטרטגיה הסטנדרטית. עם זאת, יתרונות אלו נעלמו לאחר שנתיים של מעקב.

מקור:
Maria-Rosa Güell, Pilar Cejudo, Francisco Ortega, M. Carmen Puy, Gema Rodríguez-Trigo, José Ignacio Pijoan, Lorea Martinez-Indart, Amaia Gorostiza,Khaled Bdeir, Bartolome Celli, Juan B Galdiz
Benefits of Long-Term Pulmonary Rehabilitation Maintenance Program in Severe COPD Patients: 3 Year Follow-Up; Am J Respir Crit Care Med. First published online 9 Sep 2016 as DOI: 10.1164/rccm.201603-0602OC

נושאים קשורים:  שיקום נשימתי,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  COPD,  תוכנית תחזוקה,  BODE index,  תוצאים נשימתיים,  תפקוד ריאתי,  מרחק הליכה,  איכות חיים הקשורה לבריאות,  מחקרים
תגובות