מתקנים מושתלים לטיפול בהפרעות קצב יכולים לזהות הפרעות קצב מהיר של העליות (אפיזודות דופק גבוה של העלייה, atrial high-rate episodes –יAHREs), אשר נחשדות כקשורות לפרפור פרוזדורים וכסיכון לשבץ.

במסגרת מחקר IMPACT הוחל טיפול בנוגדי קרישה פומיים במקרים בהם דפיברילטורים מושתלים (implanted cardioverter-defibrillators - ICDs) זיהו AHREs והטיפול בנוגדי הקרישה הופסק כאשר התראת ה-ICD מפני AHREs פגה.

התחלת והפסקת הטיפול הפומי נעשו לפי פרוטוקול ששקלל את משך ה- AHRE כפי שאובחן על ידי מתקן ניטור מרוחק, כמו גם את ערכות הסיכון לשבץ.

בניתוח זה ביררו החוקרים מהם הגורמים המכריעים המשפיעים על הזמן בחלון התרפויטי (time in therapeutic range - TTR) בקרב מטופלים שקיבלו אגוניסטים לוויטמין Kי(vitamin K antagonist - VKA) לפי הפרוטוקול במהלך המחקר.

החוקרים גייסו 2,718 מטופלים עם גורם סיכון נוסף אחד לפחות לשבץ (ציון במדדCHADS2י≥1) מתוך 104 מרכזים לטיפול בהפרעות קצב. מדדSAMe-יTT2R2 הוא מדד פשוט עם בסיס קליני, שעוצב על מנת לסייע בקבלת ההחלטה אם למטופל יש סיכוי להשיג שליטה טובה בקרישיות הדם תחת VKA (כגון וורפרין), עם ציון אשר חושב ונקשר ל-TTR שהושג בשיטת רוזנדל (Rosendall).

בניתוח הנתונים נכללו 229 מטופלים (גיל ממוצע: 66.7 שנים), ציון CHADS2 ממוצע: 2.85 [סטיית תקן: 1.1], עם TTR ממוצע 0.536 [0.23]).

ניתוח של משתנה יחיד זיהה חמישה משתנים הקשורים להבדלים בממוצע TTR. ממוצע TTR היה נמוך יותר בקרב נשים (p=0.031), שחורים (p=0.005) ונבדקים עם אי-ספיקת לב בשלב IV לפי NYHAי(0.014), בעוד שהמוגלובין גבוה מ-13.5 גרם/ד"ל (p=0.010) ואי-ספיקת לב בשלב I לפי NYHAי(p=0.037) נקשרו עם ממוצע TTR גבוה.

נמצא הבדל מובהק בערכי ממוצע TTR בין אתרים בארה"ב ומחוץ לארה"ב (קנדה וגרמניה) (ממוצע TTR בארה"ב: 0.513, לעומת קנדה/גרמניה: 0.686, p<0.0001).

ממוצע TTR היה נמוך באופן מובהק בקרב נבדקים עם ציון 4 במדד SAMeי-TT2R2י(Δ=0.1382י, 95% רווח בר סמך: 0.0382-0.2382; p=0.007), מנגד, היה גבוה עבור נבדקים עם ציון 1 במדד זה (Δ=0.0612י, 0.0005-0.1219; p=0.048).

רגרסיה לינארית אישרה את קיום הקשר המובהק בין ציון נמוך במדדSAMe-עTT2R2 ושיפור בשליטה בקרישיות הדם (p=0.0021), כאשר ירידה של יחידה אחת במדד SAMe-TT2R2 נקשרה עם עלייה של 0.0404 ב-TTRי (95% רווח בר סמך: 0.0149-0.0659).

מחקר זה מצא, כי גורמים קליניים, גאוגרפיים ודמוגרפיים קשורים לאיכות השליטה בקרישיות הדם, כפי שהשתקפה ב-TTR. בעוד ש-TTR בקרב אוכלוסיית המחקר בסך הכל לא היתה טובה, ציונים נמוכים במדדSAMe-יTT2R2 נקשרו עם TTR טוב יותר.

מקור:
Gregory Y.H. Lip, Albert L. Waldo, John Ip, David T. Martin, Malcolm M. Bersohn, Wassim K. Choucair, Joseph G. Akar, Mark Wathen, Jonathan L. Halperin, IMPACT Investigators; Determinants of Time in Therapeutic Range in Patients Receiving Oral Anticoagulants (A Substudy of IMPACT); The American Journal of Cardiology
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjcard.2016.08.047
Publication stage: In Press Accepted Manuscript
Published online: August 30, 2016