FTO

ביטוי נמוך של קולטני דופמין יחד עם אלל מוטנטי של הגן FTO מגביר הסיכון להשמנת יתר ותנגודת לאינסולין

מחקר גנטי גדול מצא, כי ההשפעה של מוטציה בגן FTO, אשר קשור להרכב השומן בגוף, תלויה במופע הגן ANK1, אשר קשור לצפיפות קולטני דופמין D2; יחד, הם קשורים לרמות שומן גבוהות, משקל גבוה ותנגודת לאינסולין

16.10.2016, 12:25
סינפסות במוח (איור אילוסטרציה)

וריאנטים של הגן FTO הם הגורמים הגנטיים הנפוצים והחזקים ביותר לרמות השומן בגוף (adiposity), ועשויים לפעול חלקית על ידי השפעה על האיתות הדופמינרגי במוח, אשר מובילה לשינוי בעיבוד מערכת התגמול ועידוד צריכת מזון מוגברת.

מסיבה זו בחנו החוקרים את ההשפעה של אינטראקציה זו על הרכב הגוף ועל הרגישות לאינסולין במוח ובאיברים ההיקפיים.

החוקרים ערכו בדיקות לקביעת הגנוטיפים FTO SNP rs8050136 ו-ANK1 SNP rs180049 בקרב כ-5,000 נבדקים שהשתתפו בשני מחקרים גדולים, Tübingen Family studyי(n=2,245) ו-Malmö Diet and Cancer studyי (n=2,921).

רגישות לאינסולין בגרעין הזנבי (caudate nucleus) – אזור תגמול חשוב במוח – הוערכה על ידי דימות תהודה מגנטית תפקודי (fMRI) בקרב 45 נבדקים, בשילוב עם מתן אינסולין בתרסיס לאף.

נמצאו ראיות לקשר בין וריאנטים של הגן FTO ופלימורפיזם בגן ANK1 אשר קשורים לצפיפות קולטני דופמין D2. במקרים של ירידה בביטוי קולטני D2, כפי שנצפה עם פולימורפיזם בגן ANK1, מוטציה בגן FTO נקשרה עם עלייה ברמות השומן בגוף ובהיקף המותניים וירידה ברגישות לאינסולין באיברי הגוף ההיקפיים.

באופן דומה, נצפה שינוי ברגישות המרכזית לאינסולין בגרעין הזנבי בקרב נבדקים עם אלל של הגן FTO הקשור לסיכון מוגבר להשמנה ומחסור בקולטני D2.

מחקר זה הראה, כי ההשפעות של וריאנטים של הגן FTO תלויות בצפיפות קולטני D2. צפיפות זו נקבעת על ידי פולימורפיזם בגן ANK1. נשאים של שני אללים בסיכון גבוה עשויים, אם כן, להיות בסיכון מוגבר להשמנת יתר ולסוכרת.

מקור:
Martin Heni, Stephanie Kullmann, Emma Ahlqvist, Robert Wagner, Fausto Machicao, Harald Staiger, Hans-Ulrich Häring, Peter Almgren, Leif C. Groop, Dana M. Small, Andreas Fritsche, Hubert Preissl; Interaction between the obesity-risk gene FTO and the dopamine D2 receptor gene ANKK1/TaqIA on insulin sensitivity
Diabetologia , First Online: 06 September 2016; DOI: 10.1007/s00125-016-4095-0

נושאים קשורים:  FTO,  ANKK1,  השמנה,  השמנת יתר,  adiposity,  הרכב הגוף,  דופמין,  מערכת התגמול,  אכילת יתר,  רגישות לאינסולין,  קולטן דופמין D2,  תנגודת לאינסולין,  סיכון גבוה לסוכרת,  מחקרים
תגובות