מחקרים

ריבוי אירועים מסוכנים ופגיעות במהלך אשפוז רפואי ותמותה לאחר האשפוז בקרב חולי נפש

במחקר שפורסם לאחרונה נמצא קשר משמעותי בין תמותה לאחר אשפוז רפואי בבתי חולים כלליים לבין ריבוי ארועי בטיחות ונזקים גופניים, בקרב מטופלים שסבלו מתחלואה נפשית קשה

06.10.2016, 12:51
מיטת בבית חולים (צילום: אילוסטרציה)

הערת מערכת האתר: עם העברת האחריות הכוללת על הטיפול במטופלים הסובלים מתחלואה נפשית לקופות החולים, חשוב ללמוד מהמחקר הבא, שפורסם לאחרונה ב-Psychiatric Services, על הצורך בשמירה הדוקה במיוחד על בטיחותם של חולי הנפש בעת הטיפול בבעיותיהם הרפואית.  המחקר מעיד על החשיבות שבטיפול נכון ובטוח בתחלואה הגופנית הנלווית לתחלואה נפשית, על מנת למנוע סיבוכים רפואיים ותמותה מוקדמת

המחקר בדק את הקשר בין שיעור האירועים המסוכנים הקשורים לבטיחות מטופלים, לנזקים גופניים ולתמותה, במהלך ובעקבות אשפוז רפואי (לא פסיכיאטרי) בקרב מטופלים הסובלים מתחלואה נפשית קשה.

כידוע, מדובר באוכלוסייה הסובלת הן משיעור גבוה של תחלואה נלווית רפואית והן מתמותה בטרם עת, אשר עלולה להיות בסיכון גבוה לאירועי כשל בבטיחות מטופלים.

במחקר בוצעה סקירת תיקים רפואיים של אשפוזים בבתי חולים כלליים (במחלקות פנימיות וכירורגיות) במהלך 1994-2004, של מבוגרים אשר סבלו מתחלואה נפשית חמורה, במדינת מרילנד aבארצות הברית. עיבוד הנתונים בחן את היחסים בין אירועים מסוכנים הקשורים לבטיחות מטופלים, לנזקים גופניים ולסיכון מוגבר לתמותה בתוך 30 יום מהאשפוז.

במחקר נכללו 790 אשפוזים של 253 חולים אשר סבלו מתחלואה נפשית קשה, אשר נפטרו במהלך 30 יום לאחר האשפוז האחרון, ואשר התאשפזו פעם קודמת בבית חולים כללי במהלך חמש השנים הקודמות.

המספר הממוצע של אירועי בטיחות באשפוזים כאלה היה 5.8, והשיעור של נזקים גופניים היה 142 מקרים ל-100 אשפוזים. הסיכון לפגיעה גופנית היה מוגבר באשפוזים בהם אירעו 22 מתוך 34 אירועים מסוכנים הקשורים לבטיחות של המטופלים (p<0.05), כולל אירועים רפואיים (Odds ratioח1.5;י 95%CIי1.3-1.7) ואירועים הקשורים לפרוצדורות (Odds ratioי1.6, 95%CIי1.2-י2.0).

סיכונים מותאמים לתמותה תוך 30 יום מהאשפוז היו גבוהים יותר עבור מטופלים לאחר אירוע מסוכן הקשור לבטיחות המטופלים, בהשוואה למטופלים ללא אירועים כאלו (Odds ratioי3.7; 95%CIי1.4-10.3).

מסקנת החוקרים הייתה, כי קיימת מסוכנות ניכרת עבור חולים הסובלים מתחלואה נפשית קשה במהלך אשפוזים רפואיים ובעקבותיהם. בקרב חולים שבמהלך אשפוזם היו ארועי בטיחות נמצאה שכיחות יתר של נזקים גופניים ושכיחות גבוהה ביותר של תמותה תוך 30 יום מהאשפוז.

מקור:
Daumit, G.L., McGinty, E.E., Pronovost, P., Dixon, L.B., Guallar, E., Ford, D.E., Cahoon, E.K., Boonyasai, R.T. and Thompson, D.: Patient Safety Events and Harms During Medical and Surgical Hospitalizations for Persons With Serious Mental Illness.
Psychiatric Services. Volume 67, Issue 10, October 01, 2016, pp. 1068-1075

נושאים קשורים:  מחקרים,  תחלואה נפשית,  אשפוז,  תמותה
תגובות