כשליש מהמטופלים עם דלקת פרקים ראומטית מראים תגובה לא מספקת למעכבי TNF α. קיימות הנחיות מועטות בנוגע לבחירת הטיפול הבא.

מחקר חדש השווה את היעילות של טיפול ביולוגי שאיננו מעכב TNF לטיפול במעכב TNF נוסף, עבור מטופלים עם תגובה לא מספקת לטיפול ראשוני במעכב TNF.

סך הכל 300 מטופלים (בין השנים 2009 ל-2012) הסובלים מדלקת פרקים ראומטית, עם פעילות מחלה מתמדת [ציון פעילות המחלה ב-28 מפרקים – Erythrocyte Sedimentation Rateי(DAS28-ESRי) ≤ 3.2 (טווח 0-9.3)] ותגובה לא מספקת לטיפול במעכב TNF נכללו במחקר.

המחקר נמשך 52 שבועות והיה מחקר קליני, רב מרכזי, פרגמטי, תווית פתוחה ואקראי. תאריך המעקב האחרון היה אוגוסט 2013.

המטופלים חולקו אקראית (יחס 1:1) לקבל טיפול ביולוגי שאינו מעכב TNF או מעכב TNF שונה מהטיפול הראשוני שלהם. הבחירה של הטיפול הביולוגי בתוך כל קבוצה הושארה להחלטת הקלינאי/ת.

התוצא הראשוני היה היחס של מטופלים עם תגובה טובה או בינונית לפי מדד ה-EULARי(European League Against Rheumatism) בשבוע 24. תוצאים משניים כללו תגובה במדד ה-EULAR בשבוע 12 ו-52; בשבוע 12, 24 ו-52; DAS28ESR, פעילות מחלה נמוכה (DAS28 ≤ 3.2), רמיסיה (DAS28 ≤ 2.6); תופעות לוואי חמורות וזיהומים חמורים.

מתוך 300 המטופלים שעברו רנדומיזציה [243 (83.2%) נשים; גיל ממוצע (סטיית תקן) 57.1 (12.2); ניקוד DAS28-ESR בבסיס 5.1 (1.1)], 269 (89.7%) השלימו את מחקר. בשבוע 24, 101 מתוך 146 (69%) מהמטופלים בקבוצת הטיפול בטיפול ביולוגי שאיננו מעכב TNF ו-76 (52%) בקבוצת מעכב ה-TNF הנוסף השיגו תגובת EULAR טובה או בינונית (OR 2.06י; 95%CI 1.27-3.37י; p=0.004, עם שיוך של נתונים חסרים; הפרש אבסולוטי 17.2%; 95%CIי6.2% - 28.2%).

DAS28-ESR היה נמוך יותר בקבוצת הטיפול שאיננו מעכב TNF בהשוואה לקבוצת מעכב ה-TNF הנוסף (ממוצע ההפרש לאחר התאמה להפרש בבסיסי -0.43 ; 95%CI -0.72 - -0.14י; p=0.004).

בשבוע 24 ו-52, יותר מטופלים בקבוצת הטיפול שאיננו מעכב TNF, בהשוואה לקבוצת מעכב TNF נוסף, הראו פעילות מחלה נמוכה (45% בהשוואה ל-28% בשבוע 24 ; OR 2.09י; 95%CI 1.27-3.43י; p=0.004 ו-41% בהשוואה ל-23% בשבוע 52 ; OR 2.26י; 95%CI 1.33-3.86י; p=0.003).

מסקנת החוקרים היתה, כי בקרב מטופלים עם דלקת פרקים ראומטית שקיבלו טיפול עם מעכב TNF אבל הראו תגובה ראשונית לא מספקת, טיפול ביולוגי שאיננו מעכב TNF הראה יעילות רבה יותר בהשגת תגובה טובה או בינונית של פעילות המחלה בשבוע 24, בהשוואה למעכב TNF נוסף.

מקור:
Gottenberg J, Brocq O, Perdriger A, et al. Non–TNF-Targeted Biologic vs a Second Anti-TNF Drug to Treat Rheumatoid Arthritis in Patients With Insufficient Response to a First Anti-TNF Drug: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;316(11):1172-1180. doi:10.1001/jama.2016.13512.