סרטן עור שאינו מלנומה

מתוטרקסאט מגביר את הסיכון לסרטן עור שאינו מלנומה במטופלים עם דלקת מפרקים

שימוש במתוטרקסאט כמונותרפיה או בשילוב עם ציקלוספורין A או D-פניצילאמין לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית או ספחתית מגביר פי 2.3 עד 4.6 את הסיכון לסרטן עור שאינו מלנומה, בפרט לקרצינומה של תאים בזאליים

27.09.2016, 10:01
דלקת מפרקים שגרונית (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בוצע על מנת לבחון את הסיכון לסרטן עור שאינו מלנומה בקרב מטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis - RA) או דלקת מפרקים ספחתית (psoriatic arthritis - PsA) אשר נחשפו למתוטרקסאט (Methotrexate -Abitrexate, Metoject) ותרופות אחרות נוגדות שיגרון המשנות את מהלך המחלה (disease-modifying anti-rheumatic drugsי- DMARDs).

מידע על שימוש בתרופות נאסף מ-405 מטופלים עם RA או PsA בשתי מרפאות ראומטולוגיה פרטיות והותאם לנתונים ממרשם מקיף של אירועי סרטן אשר אושרו בבדיקה היסטולוגית בשנים 1987-2005.

הסיכונים היחסיים (relative risks - RRs) חושבו על ידי מודל לוגריתמי בי-נומינלי ושיעורי ההיארעות המתוקננים (standardized incidence ratiosי -SIRs) חושבו כשיעורי ההיארעות של סרטן עור שאינו מלנומה עם תיקנון לפי שנה, מין וגיל בקרב האוכלוסייה המקומית.

בהשוואה לאי-שימוש במתוטרקסאט, שימוש כלשהו במתוטרקסאט נקשר עם שיעור גבוה יותר של סרטן עור אחד לפחות שאינו מלנומה שאושר היסטולוגית (SIRי: 4.64, 95% רווח בר סמך: 0.67-33.2).

עבור מטופלים שקיבלו מתוטרקסאט במינון מצטבר הגבוה מ-8,000 מ"ג, SIR עמד על 4.81 (95% רווח בר סמך: 3.60-6.29), לעומת 2.31 (1.58-2.36) בקרב מטופלים שנחשפו לפחות מ-5,000 מ"ג מתוטרקסאט במינון מצטבר.

נצפה סיכון מוגבר לקרצינומה של תאים בזאליים וקרצינומה של תאי קשקש, עם קשר של מינון-תגובה עבור קרצינומה של תאים בזאליים אך לא עבור קרצינומה של תאי קשקש. נמצא סיכון מוגבר לסרטן עור שאינו מלנומה בקרב מטופלים שנטלו ציקלוספורין A - י
(Ciclosporin – Deximune,, Restasis, Sandimmun neoral) -
(RRי: 2.51, 95% רווח בר סמך: 1.23-5.13) ו-D-פניצילאמין (RRי: 3.49, 1.34-4.63) בנוסף למתוטרקסאט, אך לא בקרב מטופלים שנטלו אזתיופרין (Azathioprine - Imuran) או לפלונומיד (Leflunomide - Arava).

מחקר זה מצא, כי שימוש במתוטרקסאט לבדו או יחד עם ציקלוספורין A או D-פניצילאמין קשור לסיכון מוגבר לסרטני עור שאינם מלנומה. תוצאות אלו צריכות לעורר מודעות קלינית גבוהה לסרטן עור שאינו מלנומה בקרב מטופלים עם RA ו-PsA.

מקור:
Eva Lange, Leigh Blizzard, Alison Venn, Hilton Francis, and Graeme Jones; Disease-modifying anti-rheumatic drugs and non-melanoma skin cancer in inflammatory arthritis patients: a retrospective cohort study; Rheumatology (2016) 55 (9): 1594-1600 doi:10.1093/rheumatology/kew214

נושאים קשורים:  סרטן עור שאינו מלנומה,  תרופות נוגדות שיגרון המשנות את מהלך המחלה,  DMARDs,  methotrexate,  דלקת מפרקים שגרונית,  קרצינומה של תאי קשקש,  קרצינומה של תא בזאלי,  ציקלוספורין,  D-פניצילאמין,  אזתיופרין,  לפלונומיד,  דלקת מפרקים פסוריאטית,  מתוטרקסט,  מחקרים
תגובות