סרטן כליה

האם חולי סרטן כליה גרורתי יכולים להרוויח ממעקב פעיל?

מחקר מצא, כי בחולים בהם יש צמיחה אינדולנטית של גרורות ניתן לבצע מעקב פעיל באופן בטוח לפני תחילת טיפול כימותרפי

25.09.2016, 07:08
סרטן הכליה (צילום: אילוסטרציה)

בתת-אוכלוסייה של חולי סרטן כליה גרורתי קיימת צמיחה אינדולנטית של הגרורות. לאור הטוקסיות הרבה של הטיפול הסיסטמי והעובדה שאינו מביא לרוב לריפוי, בחן מחקר חדש אם חולים אלו יוכלו להרוויח ממעקב פעיל לפני תחילת טיפול. עורכי המחקר ביקשו לאפיין את הזמן הרצוי לתחילת טיפול כימותרפי לאחר מעקב פעיל.

המחקר שבוצע הינו מחקר פרוספקטיבי בפאזה 2 בהשתתפות חולים שאובחנו עם סרטן כליה גרורתי, היו אסימפטומטיים ולא קיבלו טיפול. הוא נעשה בחמישה מרכזים רפואיים בארה"ב, בספרד ובבריטניה. בוצעה הערכה של החולים באמצעים רדיוגרפיים בתחילת המחקר, כל שלושה חודשים בשנה הראשונה למחקר, כל ארבעה חודשים בשנה השנייה למחקר ולאחר מכן כל חצי שנה. בוצע מעקב אחר החולים עד תחילת טיפול כימותרפי סיסטמי לסרטן הגרורתי.

החלטה על תחילת טיפול התקבלה על ידי הרופא המטפל והחולה. התוצא המרכזי שנבדק במחקר היה הזמן עד תחילת טיפול סיסטמי. המעקב אחר החולים ממשיך להתבצע גם היום.

בין אוגוסט 2008 ליוני 2013 השתתפו במחקר 53 חולים. זמן המעקב החציוני אחר החולים היה 38.1 חודשים (טווח בין רבעוני 29.4-48.9). ב-48 החולים שנכללו בניתוח התוצאות נמצא, שזמן המעקב החציוני בין הצטרפות למחקר לתחילת טיפול סיסטמי היה 14.9 חודשים (95% CIי10.6-25.0).

אנליזה רב-משתנית שבוצעה הראתה כי נמצא קשר בין תקופת מעקב פעיל קצרה יותר ל-Adverse Eventsי(p=0.0403) ולריבוי אתרים גרורתיים (p=0.0414י). 22 חולים (46%) נפטרו במהלך תקופת המחקר וכולם כתוצאה מסרטן הכליה הגרורתי.

מסקנת החוקרים היא, שתת-אוכלוסייה של חולי סרטן כליה גרורתי יכולה לעבור תקופה של מעקב פעיל בצורה בטוחה לפני תחילת טיפול סיסטמי. יש צורך במחקר נוסף על מנת להעריך את היתרונות והסיכונים של גישה טיפולית זו.

מקור:
Rini, B.I. et al. (2016) The Lancet Oncology. 17(9), 1317.

נושאים קשורים:  סרטן כליה,  גרורות,  מעקב פעיל,  מחקרים
תגובות