החלפת ברך מלאה

שחרור מאשפוז תוך יומיים מהחלפת מפרק אינו מגביר הסיכון לסיבוכים או לאשפוז חוזר

מחקר שבחן מטופלים לאחר החלפה מלאה של מפרק הברך או הירך מצא, כי ניתן לשחרר בבטחה מטופלים צעירים יחסית וללא מחלות רקע לביתם במהלך היומיים הראשונים אחרי ניתוח להחלפת מפרק מלאה

העלויות הגבוהות של החלפה מלאה של מפרק הברך (total knee arthroplastyי -TKA) והחלפה מלאה של מפרק הירך (total hip arthroplastyי -THA) הן נטל כלכלי כבד על מערכת הבריאות בארצות הברית.

מאמצים שנעשו לאחרונה על מנת להוריד על העלויות התמקדו במשך האשפוז בבית החולים. עם זאת, הרעיון של אשפוז קצר עורר דאגה שתיתכן עלייה בסיכון לסיבוכים ולאשפוזים חוזרים.

המחקר הנוכחי העריך אם שחרור מוקדם מאשפוז, 0 עד 2 ימים לאחר ניתוח להחלפת מפרק מלאה, נקשר לעלייה בשיעורי סיבוכים חמורים ואשפוזים חוזרים ב-30 הימים שלאחר הניתוח, בהשוואה לשחרור סטנדרטי - 3 עד 4 ימים לאחר TKA או THA.

בוצע חיפוש במאגר הנתונים של התוכנית הלאומית האמריקאית לשיפור הכירורגיה (National Surgical Quality Improvement Program - NSQIP), במטרה לאתר את כל המטופלים שעברו TKA או THA אלקטיבית חד-צדדית בשנים 2011-2012.

עבור כל הליך, יצרו החוקרים שתי קבוצות המורכבות ממטופלים ששוחררו תוך 0-2 ימים לאחר הניתוח (שחרור מוקדם) ומטופלים ששוחררו 3-4 ימים לאחר הניתוח (שחרור סטנדרטי). בוצעה השוואה של המשתנים הדמוגרפיים והטרום-ניתוחיים בין שתי קבוצות השחרור.

מודלים של רגרסיה לוגיסטית רבת-משתנים העריכו את ההשפעה הבלתי-תלויה של אורך האשפוז על שיעורי הסיבוכים החמורים והאשפוזים החוזרים ב-30 הימים שלאחר הניתוח.

בניתוח הנתונים נכללו 31,044 מטופלים שעברו TKA ו-19,909 מטופלים שעברו THA. באופן כללי, המטופלים ששוחררו מוקדם היו צעירים יותר, עם פחות תחלואות נלוות ועם ציון נמוך יותר במדד איגוד המרדימים האמריקאי (American Society of Anesthesiologists – ASA score).

מודל הרגרסיה הלוגיסטית רבת המשתנים מצא, כי שחרור מוקדם לא נקשר לעלייה בסיכויים לסיבוכים חמורים לאחר TKA (יחס סיכויים [odd ratio -יORי]: 0.95י, 95% רווח בר סמך: 0.75-1.20, p=0.64).

זאת ועוד, שחרור מוקדם לאחר THA נמצא כגורם ניבוי בלתי תלוי לסיכוי נמוך לסיבוכים חמורים (OR: 0.75י, 0.58-0.95, p=0.02). לבסוף, שחרור מוקדם לא נמצא כגורם ניבוי בלתי תלוי לאשפוז חוזר לאחר TKA או THA.

לסיכום, שחרור מוקדם אחרי TKA או THA אינו גורם ניבוי בלתי תלוי לסיבוכים חמורים או אשפוז חוזר ב-30 הימים לאחר הניתוח. לעומת זאת, שיעורים גבוהים של סיבוכים חמורים ואשפוזים חוזרים יוחסו לתחלואות נלוות ומשתנים טרום-ניתוחיים.

שחרור מוקדם, תוך יומיים מניתוח להחלפת מפרק מלאה, עם ריבוד הסיכון האינדיבידואלי למטופל, הוא פתרון בר-יישום להוזלת עלויות של ניתוחים להחלפת מפרק אשר אינו מסכן את בריאות המטופל.

מקור:
J. Carl Sutton III, MD; John Antoniou, MD, PhD; Laura M. Epure, MSc; Olga L. Huk, MD, MSc; David J. Zukor, MD; Stephane G.Bergeron, MD, MPH; Hospital Discharge within 2 Days Following Total Hip or Knee Arthroplasty Does Not Increase Major-Complication and Readmission RatesJ Bone Joint Surg Am, 2016 Sep 07; 98 (17): 1419 -1428. http://dx.doi.org/10.2106/JBJS.15.01109

נושאים קשורים:  החלפת ברך מלאה,  החלפת ירך מלאה,  נטל כלכלי,  שחרור מאשפוז,  שחרור מוקדם,  סיבוכים לאחר ניתוח,  אשפוז חוזר,  תחלואות רקע,  הוזלת עלויות אשפוז,  מחקרים
תגובות
21.09.2016, 16:45

הצרה שבארצנו רוב הזקוקים להחלפת מפרק אינם צעירים ולוקים לע"ק במחלות רקע של הגיל וחלקם מרקע סוציואקונומי דל שאינו מאפשר את ניפנופם מבית החולים 48 שעות לאחר ניתוח.