עדיין לא ידוע אם ההיארעות של מחלות אוטואימוניות גבוהה יותר בקרב נשאי נגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV) או חולי איידס. מחקר זה בחן את ההיארעות של מחלות אוטואימוניות בקרב נשאי HIV וחולי איידס בטייוואן בין השנים 2000 ל-2012.

החוקרים השתמשו במאגר הנתונים של מחקר הביטוח הרפואי הלאומי של טייוואן, על מנת לאתר נשאי HIV וחולי איידס. צפיפויות ההיארעות של מחלות אוטואימוניות ספציפיות לאיברים מסוימים מערכתיות חושבו.

שיעורי ההיארעות המצטברת (standardized incidence rates - SIRs) חושבו עם התאמה לשני מיליון אנשים מתוך האוכלוסייה הכללית כביקורת, ותוקננו עבור גיל, מין ותקופה.

כדי לבחון את ההשפעות של טיפול אנטי-רטרו-ויראלי עם פעילות גבוהה (of highly active antiretroviral therapyי- HAART) על ההיארעות של מחלות אוטואימוניות, צפיפות ההיארעות וה-SIRs של מחלות אוטואימוניות חושבו לאחר ריבוד נשאי HIV וחולי איידס לפי סטטוס HAART.

אותרו 20,444 נשאי HIV וחולי איידס שגילם הממוצע היה 30.1 שנים (סטיית תקן: 11.0); 67.2% מהם קיבלו HAART. בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, SIRs היו גבוהים יותר עבור תסמונת סיוגרן ארעית (Sjögren syndromeי) (SIR: י1.64, 95% רווח בר סמך: 1.24-2.13), ספחת (2.05, 1.67-2.48), זאבת אדמנתית מערכתית (SLEי) (2.59, 1.53-4.09), אנמיה המוליטית אוטואימונית (35.06, 23.1-51.02) ודלקת הענבית (uveitisי) (2.50, 2.05-3.02).

מנגד, SIRs היו נמוכים בקרב אוכלוסייה זו עבור דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondyloarthritisי) (SIRי: 0.70, 0.48-0.99).

כאשר שוקללה ההשפעה של HAART על מחלות אוטואימוניות, נמצא כי נשאי HIV וחולי איידס שקיבלו HAART היו עם SIRs גבוהים יותר של ספחת, אנמיה המוליטית אוטואימונית ודלקת הענבית, אך עם סיכונים נמוכים לדלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis) ודלקת חוליות מקשחת.

מנגד, נשאי HIV וחולי איידס שלא קיבלו HAART היו עם SIRs גבוהים יותר של תסמונת סיוגרן, ספחת, דלקת מפרקים שגרונית, SLE, סקלרודרמה, פולימיוזיטיס, אנמיה המוליטית אוטואימונית ומחלת השימוטו בבלוטת התריס.

מחקר זה הראה, כי נשאי HIV וחולי איידס נמצאים בסיכונים מוגברים לתסמונת סיוגרן, ספחת, SLE, אנמיה המוליטית אוטואימונית ודלקת בענבית.

מקור:
Yung-Feng Yen, Pei-Hung Chuang, I-An Jen, Marcelo Chen, Yu-Ching Lan,Yen-Ling Liu, Yun Lee, Yen-Hsu Chen, Yi-Ming Arthur Chen
Incidence of autoimmune diseases in a nationwide HIV/AIDS patient cohort in Taiwan, 2000–2012; Ann Rheum Dis doi:10.1136/annrheumdis-2016-209815