שימוש בדיקור מחטים (אקופונקטורה) עבור עצירות כרונית הינו טיפול אפשרי, אבל הראיות עבור יעילותו נותו לא ודאיות.

מחקר חדש בדק את היעילות של אלקטרו-אקופונטורה עבור עצירות כרונית פונקציונאלית חמורה. המחקר, מחקר אקראי, מקביל, מבוקר פרוצדורת דמה, נערך ב-15 בתי חולים בסין.

מטופלים עם עצירות כרונית חמורה פונקציונאלית וללא כל פתולוגיה בסיסית המהווה סיבה לעצירות נכללו במחקר. ההתערבות כללה 28 מפגשים של אלקטרו-אקופונטורה בנקודות דיקור או אלקטרו-אקופונטורה-דמה לא בנקודות דיקור, במשך 8 שבועות.

התוצא הראשוני שנמדד היה שינוי מהבסיס בממוצע השבועי של תנועת מעיים ספונטנית במהלך שבועות 1 עד 8. בוצע מעקב אחר המשתתפים עד שבוע 20.

1,075 מטופלים (536 בקבוצת הדיקור ו-539 בקבוצת הביקורת) השתתפו במחקר. העלייה בממוצע השבועי של תנועות מעיים ספונטניות במהלך שבועות 1 עד 8 הייתה 1.76 (95%CIי1.61-1.89) בקבוצת הדיקור ו-0.87 (95%CIי 0.73-0.97) בקבוצת הביקורת (שונות בין הקבוצות 0.90; 95%CIי0.74-1.10; p<0.001).

השינוי מהבסיס בממוצע שבועי של תנועות מעיים ספונטניות במהלך שבועות 9 עד 20 היה 1.96 (95%CIי1.78-2.11) בקבוצת הדיקור ו-0.89 (95%CIי0.69-0.95) בקבוצת הביקורת (שונות בין הקבוצות 1.09; 95%CIי0.94-1.31; p>0.001).

שיעור המטופלים עם 3 או יותר תנועות מעיים ספונטניות שבועיות בקבוצת הדיקור היה 31.3% ו-37.7% במהלך הטיפול ותקופת המעקב, בהתאמה, בהשוואה ל-12.1% ול-14.1% בקבוצת הביקורת (p<0.001).

תופעות לוואי הקשורות לדיקור במהלך הטיפול היו לא שכיחות בשתי הקבוצות, וכולן היו קלות או חולפות.

מגבלות המחקר היו חוסר במעקב ארוך טווח וחוסר יכולת לסמיות בקרב המדקרים.

מסקנת החוקרים היתה, כי שמונה שבועות של טיפול באלקטרו-אקופונטורה הגבירו את תדירות תנועות המעיים הספונטניות והם טיפול בטוח בקרב מטופלים הסובלים מעצירות כרונית פונקציונאלית חמורה. יש צורך במחקרים נוספים על מנת להעריך תקופות טיפול ומעקב ארוכות יותר.

מקור:
Liu Z, Yan S, Wu J, He L, Li N, Dong G, et al. Acupuncture for Chronic Severe Functional Constipation: A Randomized, Controlled Trial. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 13 September 2016] doi:10.7326/M15-3118