המידע הזמין בנוגע לבחירת לחץ דם סיסטולי מטרה כאשר מטפלים בתגובת יתר לחץ דם חריפה בקרב מטופלים עם דימום מוחי הינו מוגבל.

במחקר חדש חולקו באופן אקראי מטופלים מתאימים עם דימום מוחי (נפח <60 ס"מ³) וציון בסולם גלאזגו (GCS, Glasgow Coma Scale) של 5 ומעלה (בסולם 3 עד 15, ניקוד נמוך יותר מסמל מצב חמור יותר), ללחץ דם סיסטולי מטרה של 110 עד 139 מ"מ כספית (טיפול אינטנסיבי) או ללחץ דם סיסטולי מטרה של 140 עד 179 מ"מ כספית (טיפול סטנדרטי). מטרת המחקר היתה לבחון עליונות של טיפול אינטנסיבי להורדת לחץ דם בהשוואה לטיפול סטנדרטי.

Nicardipine במתן תוך ורידי להורדת לחץ הדם ניתן תוך 4.5 שעות מתחילת הסימפטומים. התוצא הראשוני שנמדד היה תמותה או נכות [ניקוד ב-modified Rankin scale של 4 עד 6, בסולם הנע מ-0 (אין סימפטומים) ועד 6 (תמותה)] לאחר 3 חודשים מהרנדומיזציה, כפי שהוערך על ידי חוקר שלא היה מודע לאופי הטיפול.

בקרב 1,000 משתתפים עם לחץ דם ממוצע (± סטיית תקן) של 200.6±27.0 מ"מ כספית בבסיס, 500 חולקו לקבלת טיפול אינטנסיבי ו-500 לקבלת טיפול סטנדרטי. הגיל הממוצע של המטופלים היה 61.9 שנים, ו-56.2% היו אסייתים.

הגיוס הופסק בשל חוסר תועלת לאחר אנליזת ביניים שנקבעה מראש.

התוצא הראשוני של תמותה או נכות נצפה בקרב 38.7% מהמשתתפים (186 מתוך 482) בקבוצת הטיפול האינטנסיבי ובקרב 37.7% (181 מתוך 481) בקבוצת הטיפול הסטנדרטי (Relative riskי1.04; 95%CIי0.85-1.27; האנליזה הותאמה לגיל, ניקוד גלאזגו ראשוני ונוכחות או העדר דימום תוך חדרי).

תופעות לוואי רציניות ב-72 השעות הראשונות לאחר הרנדומיזציה שהוערכו על ידי החוקר באתר כקשורות לטיפול דווחו בקרב 1.6% מהמטופלים בקבוצת הטיפול האינטנסיבי ובקרב 1.2% מהמטופלים בקבוצת הטיפול הסטנדרטי.

השיעור של תופעות לוואי כלייתיות בתוך 7 ימים מהרנדומיזציה היה גבוה יותר משמעותית בקבוצת הטיפול האינטנסיבי בהשוואה לקבוצת הטיפול הסטנדרטי (9.0% בהשוואה ל-4.0%; p=0.002).

מסקנת החוקרים היתה, כי טיפול במטופלים עם דימום תוך מוחי במטרה להשיג לחץ דם סיסטולי של 110 עד 139 מ"מ כספית לא הסתיים בשיעור נמוך יותר של תמותה או נכות בהשוואה לטיפול סטנדרטי להשגת לחץ דם מטרה של 140 עד 179 מ"מ כספית.

מקור:
Adnan I. Qureshi, M.D., Yuko Y. Palesch, Ph.D., William G. Barsan, M.D., Daniel F. Hanley, M.D., Chung Y. Hsu, M.D., Renee L. Martin, Ph.D., Claudia S. Moy, Ph.D., Robert Silbergleit, M.D., Thorsten Steiner, M.D., Jose I. Suarez, M.D., Kazunori Toyoda, M.D., Ph.D., Yongjun Wang, M.D., Haruko Yamamoto, M.D., Ph.D., and Byung-Woo Yoon, M.D., Ph.D. Intensive Blood-Pressure Lowering in Patients with Acute Cerebral Hemorrhage. N Engl J Med 2016; 375:1033-1043.