MRI

קשר בין חשיפה ל-MRI במהלך ההיריון לבין תוצאים עובריים ותוצאים בילדות

מחקר מצא, כי חשיפה ל-MRI עם חומר ניגוד במהלך ההיריון היתה קשורה לעלייה בסיכון לסט רחב של מצבים ראומטולוגיים, דלקתיים או הקשורים לעור, ולסיכון ללידת מת או לתמותה נאונטלית

14.09.2016, 13:10
מכשיר MRI. צילום: אילוסטרציה

בטיחות עוברית של חשיפה ל-MRIי(Magnetic Resonance Imaging) במהלך השליש הראשון של ההיריון או עם חומר ניגוד (Gadolinium) בכל מהלך ההיריון איננה ידועה.

מחקר חדש העריך את הבטיחות ארוכת הטווח של חשיפה ל-MRI במהלך השליש הראשון של ההיריון או עם חומר ניגוד בכל מהלך ההיריון. נעשה שימוש במסד נתוני בריאות באונטריו, קנדה, על מנת לזהות את כל הלידות לאחר שבוע 20, בין השנים 2003 ו-2015.

חשיפה הוגדרה כחשיפה ל-MRI בטרימסטר הראשון, או MRI עם חומר ניגוד בכל מהלך ההיריון. עבור MRI בשליש הראשון, הסיכון ללידת מת או תמותה נאונטלית בתוך 28 יום מהלידה וכל מום מולד, ממאירות, פגיעה בשמיעה או פגיעה בראייה הוערכו מהלידה ועד גיל 4.

עבור MRI עם חומר ניגוד בהיריון, זוהו מחלות רקמת חיבור או עור הדומות ל-Nephrogenic systemic fibrosisי(NSF-like) ומגוון רחב של מחלות ראומטולוגיות, דלקתיות ומחלות עור infiltrative מהלידה.

מתוך 1,424,105 לידות (48% בנות, גיל היריון ממוצע 39 שבועות), סך השיעור של MRI היה 3.97 מתוך 1,000 הריונות. בהשוואה של MRI בשליש הראשון (1,737 מטופלות) ללא MRIי(1,418,451 מטופלות), היו 19 לידות מת או מקרי מוות בהשוואה ל-9,844 בקבוצה הלא חשופה (adjusted risk ratioי1.68; 95%CIי0.97-2.90), עם הפרש סיכויים מותאם (adjusted risk difference) של 4.7 עבור 1,000 שנות אדם (95%CIי1.6- – 11.0).

בנוסף, נמצא סיכון גבוה בצורה לא משמעותית עבור מומים מולדים, ממאירות, פגיעה בשמיעה או פגיעה בראייה. בהשוואה של MRI עם חומר ניגוד (397 מטופלות) ללא MRIי(1,418,415 מטופלות), ה-Hazard ratio עבור תוצאים NSF-like לא השתנה משמעותית בין הקבוצות.

התוצאים הרחבים שכללו מחלות ראומטולוגיות, דלקתיות ומחלות עור infiltrative אירעו ב-123 בהשוואה ל-384,180 לידות (adjusted HRי1.36; 95%CIי1.09-1.69), עם הפרש סיכויים מותאם של 45.3 ל-1,000 שנות אדם (95%CIי11.3-86.8).

לידות מת ותמותה נאונטלית אירעו ב-7 מקרים שנחשפו ל-MRI וב-9,844 מקרים שלא נחשפו (adjusted RRי3.70; 95%CIי1.55-8.85), עם הפרש סיכויים מותאם של 47.5 עבור 1,000 הריונות (95%CIי9.7-138.2).

מסקנת החוקרים היתה, כי חשיפה ל-MRI במהלך השליש הראשון של ההיריון, בהשוואה ללא חשיפה, לא היתה קשורה עם סיכון מוגבר לנזק לעובר או בילדות המוקדמת. חשיפה ל-MRI עם חומר ניגוד במהלך ההיריון היתה קשורה עם עלייה בסיכון לסט רחב של מצבים ראומטולוגים, דלקתיים או הקשורים לעור, ולסיכון ללידת מת או תמותה נאונטלית. ייתכן והמחקר לא היה מסוגל לזהות תופעות לוואי נדירות.

מקור:
Ray JG, Vermeulen MJ, Bharatha A, Montanera WJ, Park AL. Association Between MRI Exposure During Pregnancy and Fetal and Childhood Outcomes. JAMA. 2016;316(9):952-961. doi:10.1001/jama.2016.12126.

נושאים קשורים:  MRI,  היריון,  לידה,  מומים מולדים,  Gadolinium,  חומר ניגוד,  מחקרים
תגובות