מחקרים

קרניוטומיה לטיפול ביתר לחץ תוך גולגולתי טראומתי

מחקר מצא, כי לאחר 6 חודשים, קרניוטומיה דקומפרסיבית בקרב מטופלים עם פגיעת מוח טראומתית ויתר לחץ תוך גולגולתי רפקטורי הובילה לתמותה נמוכה יותר ולשיעור גבוה יותר של מצב וגטטיבי, נכות קשה מאוד ונכות קשה, בהשוואה לטיפול רפואי

13.09.2016, 07:54
בדיקת CT של הגולגולת (צילום: אילוסטרציה)
בדיקת CT של הגולגולת (צילום: אילוסטרציה)

ההשפעה של קרניוטומיה דקומפרסיבית על תוצאים קליניים במטופלים עם יתר לחץ תוך גולגולתי רפקטורי נותרה לא ברורה.

מחקר חדש בנושא, שהתקיים בין השנים 2004 ל-2014, כלל 408 מטופלים, בגילאים 10 עד 65, עם פגיעת מוח טראומתית ויתר לחץ תוך גולגולתי רפקטורי (< 25 מ"מ כספית). המטופלים חולקו לעבור קרניוטומיה דקומפרסיבית או לקבלת טיפול רפואי מתמשך.

התוצא הראשוני שנמדד היה הניקוד ב-Extended Glasgow Outcome Scaleי(GOS-E) [מדד של 8 נקודות, הנע ממוות ועד להתאוששות טובה ללא בעיות הקשורות לפציעה] לאחר 6 חודשים. התוצא הראשוני עבר אנליזה בשיטות המקובלות במודל יחס הסיכויים (Proportional odds ratio).

אם המודל הראשוני נדחה, דבר המעיד על הבדל משמעותי בהתפלגות ה-GOS-E, התוצאות דווחו באופן תיאורי.

התפלגות ה-GOS-E השתנתה בין הקבוצות (p<0.001). הנחת יחס הסיכויים נדחתה ולכן התוצאות מדווחות באופן תיאורי. לאחר 6 חודשים, התפלגות ה-GOS-E היתה: מוות - 26.9% בקרב 201 מטופלים בקבוצת ההתערבות הכירורגית בהשוואה ל-48.9% בקרב 188 מטופלים בקבוצת הטיפול הרפואי; מצב וגטטיבי - 8.5% בהשוואה ל-2.1%; נכות קשה מאוד (תלות באחרים לטיפול) - 21.9% בהשוואה ל-14.4% ; נכות קשה (עצמאי בבית) - 15.4% בהשוואה ל-8.0% ; נכות בינונית - 23.4% בהשוואה ל-19.7%; התאוששות טובה - 4.0% בהשוואה ל-6.9%.

לאחר 12 חודשים, התפלגות ה-GOS-E היתה: מוות - 30.4% בקרב 194 מטופלים בקבוצת ההתערבות הכירורגית בהשוואה ל-52.0% בקרב 179 מטופלים בקבוצת הטיפול הרפואי; מצב וגטטיבי - 6.2% בהשוואה ל-1.7%; נכות קשה מאוד - 18.0% בהשוואה ל-14.0% ; נכות קשה - 13.4% בהשוואה ל-3.9%; נכות בינונית - 22.2% בהשוואה ל-20.1%; התאוששות טובה - 9.8% בהשוואה ל-8.4%.

מטופלים בקבוצת ההתערבות הכירורגית היו בעלי פחות שעות בהשוואה למטופלים בקבוצת הטיפול הרפואי עם לחץ תוך גולגולתי מעל 25 מ"מ כספית לאחר הרנדומיזציה (חציון 5.0 בהשוואה ל-17.0 שעות ; p<0.001) אבל היו בעלי שיעור גבוה יותר של תופעות לוואי (16.3% בהשוואה ל-9.2% ; p=0.03).

מסקנת החוקרים היתה, כי לאחר 6 חודשים, קרניוטומיה דקומפרסיבית בקרב מטופלים עם פגיעת מוח טראומתית ויתר לחץ תוך גולגולתי רפקטורי הובילה לתמותה נמוכה יותר ולשיעור גבוה יותר של מצב וגטטיבי, נכות קשה מאוד ונכות קשה, בהשוואה לטיפול רפואי.

השיעור של נכות בינונית והתאוששות טובה היו דומים בין שתי הקבוצות.

מקור:
Peter J. Hutchinson, Ph.D., F.R.C.S. (SN), Angelos G. Kolias, Ph.D., M.R.C.S., Ivan S. Timofeev, Ph.D., F.R.C.S. (SN), Elizabeth A. Corteen, M.Sc. … and Peter J. Kirkpatrick, F.Med.Sci. Trial of Decompressive Craniectomy for Traumatic Intracranial Hypertension. 2016. New England Journal of Medicine.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרניוטומיה,  טראומה,  פגיעת מוח טראומתית,  יתר לחץ תוך גולגולתי
תגובות