IBD

האם טיפול משולב באדאלימומאב ואזתיופרין יעיל בחולי קרוהן?

מחקר שבדק את היעילות הקלינית של טיפול משולב באדאלימומאב (Adalimumab) ואזתיופרין בחולי קרוהן מצא, כי היעילות של טיפול זה אינה עולה על היעילות של טיפול ב-Adalimumab בלבד, בחולים שלא קיבלו תרופות אלו בעבר

מחלות מעי דלקתיות, קרוהן (צילום: אילוסטרציה)

היעילות של אזתיופרין (אימוראן) בחולי קרוהן המקבלים בו זמנית טיפול אדאלימומאב (Adalimumab) טרם נבדקה. מחקר פרוספקטיבי אקראי חדש בדק את היעילות של Adalimumab עם או בלי אזתיופרין, בחולים עם מחלת קרוהן פעילה שמעולם לא טופלו בתרופות ביולוגיות או בתיופורינים.

החולים שהשתתפו בניסוי חולקו בצורה אקראית לקבוצה שקיבלה Adalimumab תת-עורי בלבד (n=85) ולקבוצה שקיבלה Adalimumab ואזתיופרין (n=91) במינון 25-100 מ"ג ליום.

שתי הקבוצות טופלו במשך 52 שבועות. התוצא העיקרי שנבדק היה השגת רמיסיה בשבוע 26 לטיפול. תוצא נוסף שנבדק היה חומרת מחלת הקרוהן על פי אנדוסקופיה לפני תחילת הטיפול ובשבועות 26 ו-52.

מתוך 176 החולים שהשתתפו בניסוי, 18 חולים (21.2%) מקבוצת המונותרפיה ושבעה חולים (7.7%) מקבוצת הטיפול המשולב הוצאו מהמחקר עקב מחלה פעילה. בנוסף, 15 חולים (16.5%) מקבוצת הטיפול המשולב וחולה אחד (1.2%) מקבוצת המונותרפיה הוצאו מהמחקר עקב תופעות לוואי הקשורות לטיפול.

ניתוח סטטיסטי של תוצאות המחקר (Non-responder imputation analysis) מצא, כי לא היה הבדל מובהק סטטיסטית בהגעה לרמיסיה קלינית בין קבוצת המונותרפיה לקבוצת הטיפול המשולב (OR: 0.84,י71.8% vs.י68.1%, p=0.63).

שיעור השיפור האנדוסקופי לאחר 26 שבועות טיפול היה גבוה משמעותית בקבוצת הטיפול המשולב (84.2%, n=57) לעומת קבוצת המונותרפיה (63.8%, n=58) (p=0.019).

מסקנת החוקרים היא, שהיעילות הקלינית של טיפול משולב למשך 26 שבועות ב-Adalimumab ואזתיופרין אינה עולה על היעילות של Adalimumab בלבד בחולי קרוהן שלא קיבלו תרופות אלו בעבר.

מקור:
Matsumoto, T. et al. (2016) J. Crohns Colitis. pii: jjw152.

נושאים קשורים:  IBD,  קוליטיס,  גסטרוסקופיה,  קולונסקופיה,  Adalimumab,  אימוראן,  אזתיופרין,  מחלת קרוהן,  מחקרים