מחקרים

טיפול מוקדם באינטרפרון משפר פרוגנוזה בחולים לאחר אירוע נוירולוגי מבודד

מחקר מצא, כי חולים שקיבלו אינטרפרון beta-1B מיד לאחר אירוע נוירולוגי מבודד קלינית (CIS) הפגינו פרוגנוזה טובה יותר 11 שנים לאחר תחילת המחקר

08.09.2016, 11:30
אינטרפרון גמא (מקור צילום: ויקיפדיה)
אינטרפרון גמא (מקור צילום: ויקיפדיה)

במחקר ה-BENEFITי(Betaferon/Betaseron in Newly Emerging MS for intial treatment) השתתפו 468 מטופלים שחולקו בצורה אקראית לקבוצה שקיבלה אינטרפרון (קבוצת הטיפול המוקדם) וקבוצה שקיבלה טיפול אינבו (קבוצת הטיפול המאוחר).

לאחר מעבר לטרשת נפוצה מאובחנת קלינית (CDMS) או שנתיים אחרי אבחון CIS, החולים בקבוצת האינבו החלו טיפול באינטרפרון או בתרופות אחרות לטרשת נפוצה.

מתוך כלל משתתפי המחקר, 278 חולים הוכנסו לתוצאות המחקר. 167 חולים בקבוצת הטיפול המוקדם (57.2% מתוך הקבוצה המקורית) ו-111 בקבוצת הטיפול המאוחר (63% מתוך הקבוצה המקורית).

לאחר 11 שנות מעקב, הסיכון לטרשת נפוצה מאובחנת קלינית (CDMS) נותר נמוך יותר בקבוצת הטיפול המוקדם לעומת קבוצת הטיפול המאוחר (p=0.0012).

הזמן להישנות ראשונית (first-relapse) היה ארוך יותר בקבוצת הטיפול המוקדם - 1,888 ימים לעומת 931 ימים בקבוצת הטיפול המאוחר (p=0.0005) ובנוסף, שיעור ההישנות השנתי היה נמוך יותר בקבוצת הטיפול המוקדם (0.21 vs 0.26י; p=0.0018י).

25 חולים בלבד בשתי הקבוצות (4.5% מהחולים בקבוצת הטיפול המוקדם ו-8.3% בקבוצת הטיפול המאוחר) התקדמו לטרשת נפוצה מתקדמת שניונית (secondary progressive multiple sclerosis). ציוני מדד המוגבלות המורחב בשתי הקבוצות נותרו נמוכים ויציבים ללא הבדל בין שתי זרועות הטיפול (medianי[Q1,Q3י]: 2.0 [1.0, 3.0]).

בקבוצת ההתערבות המוקדמת נמצאו ציוני Paced Auditory Serial Addition Task-3 טובים יותר (p=0.0070). בשתי הקבוצות שיעורי התעסוקה נותרו גבוהים ושיעורי פנייה לגורמי רפואה נותרו נמוכים. לא נמצא הבדל במדידות MRI בשתי הקבוצות.

מסקנת החוקרים ,היא שתחילת טיפול מוקדם בחולים המאובחנים עם CIS טומנת בחובה מספר יתרונות קליניים לעומת דחייה, גם אם קצרה, בתחילת טיפול. שיעורי המוגבלות והתקדמות המחלה הנמוכים בשתי הקבוצות תומכים בטיפול ב-CIS.

מקור:
Kappos, L. et al. (2016) Neurology. 87(10), 978.

http://www.neurology.org/content/87/10/978.abstract

נושאים קשורים:  מחקרים,  אירוע נוירולוגי מבודד,  MS,  טרשת נפוצה,  אינטרפרון,  CIS