האם האפשרות הניתנת לציבור לבחור את המנתח מתוך רשימה של "כוכבי על" - רשימה שהכניסה אליה לא בהכרח מסתמכת על נתונים מובהקים של יכולת ביצוע ולעתים היא פועל יוצא של יחסי ציבור או חשיפת הכוכב לאבק כוכבים המפוזר מלמעלה באמצעי התקשורת השונים - מהווה יתרון?

האם יתכן בכלל מצב בו מנתח, יהא מוכשר ככל שיהא, יהפוך לכוכב בעל מגע קסם שמובטח לו לפציינט שרק אם הוא ורק הוא הכוכב ינתח אותו – ההבראה ממתינה בקצה המנהרה?

עלי לאכזב את כל המחפשים את המנתח רב-המוניטין. עלי לאכזב, וגם להזהיר, מפני הכירורג האומניפוטנטי ומהכירורג בעל הרייטינג הגבוה.

המנתח אינו עובד לבדו. אמנם, לפנים, בעבר הלא רחוק, כאשר סיימתי את לימודי הרפואה ונכנסתי בשערי חדר הניתוח להתמחות בהרדמה (שהיתה נחשבת אז למקצוע הדורש "תוספת בושה"), היתה אמרה מקובלת כי "המנתח הוא קברניט הספינה" ואין לערער על הוראותיו, ואילו המרדים רק נותן שרות ונמצא בצל האח הגדול. האחות, אגב, בכלל לא נלקחה בחשבון, שהרי היא מבצעת הוראות ואין לה כל קשר להצלחה ואפילו לא לכשלון.

יתר על כן, כאשר חלה תקלה כירוגית באחד הניתוחים שנערכו ב'הדסה' והחולה נפטר על שולחן הניתוחים, יצא הכירורג אל המשפחה ואמר לה "המרדים הרג את החולה". אבל המרדים לא קטל את הפציינט, מה שגרם לתקלה היתה עבודת צוות לקויה: החל מהנהלת המוסד וכלה באחרון עובדי הבית.

בימינו, ניתוח - מהקצר והפשוט ביותר ועד לניתוחי לב ומוח מורכבים הנושאים עימם סיכון רב - דומה מאוד לפעילותה של תזמורת סימפונית רבת משתפים. אין מדובר בנגינה קאמרית של שלושה נגנים. לתזמורת אמנם מנצח, אולם זה האחרון, כוכבותו תלויה בנגנים הפועלים בצוות - שאם לא כך, לא תתקבל המנגינה המבוקשת.

"מחקרים שנעשו ובהם צפו על המתרחש בחדרי הניתוח העלו, כי במקום בו עובד צוות – שיעורי ההצלחה גדולים והסיבוכים קטנים"

המרדים, שאינו ברשימת הכוכבים, אחראי למשל על חיי החולה המנותח. אפשר לומר בבוטות כי הכירורג עוסק בבני המעיים או בשריר הלב ואילו המרדים הוא המופקד על חייו, פשוטו כמשמעו, של המנותח. הציבור מחפש כוכב בעל סקלפל ושוכח, וכך גם שוכחים או משכיחים מרכיבי רשימות הכוכבים, כי בחדר הניתוח עובדים נוספים, לא פחות מיומנים.

לא רק מרדים ומנתח נמצאים במעגל הפנימי בעת ניתוח אלא גם צוות סיעודי מקצועי שללא עזרתו ושיתוף פעולה וידע מקצועי – אין ולו אף כירורג אחד המסוגל לבצע את פעולתו הברוכה. בעת ניתוח לב פתוח, למשל, כאשר חיי החולה נתונים בידיהם של מפעילי מכונת הלב-ריאה המחליפה את מחזור הדם של החולה עד אשר יתוקנו העורקים שנחסמו, חיי החולה נתונים לתושיותם ורמת הביצוע, הידע והנסיון של טכנאים. הם עשויים להביא להצלחת הניתוח.

כוכב כירורגי, יהא זה אשר יאמן וילמד את הצוות אשר יהא, לא רק אחראי אלא שותף מלא כחבר צוות, שותף אשר יתחלק בשכרו עם עוזריו. הצוות בחדר הניתוח המאפשר ניתוח כולל גם את מערכת תחזוקת מכשירי הניתוח, הנקיון והעיקור של החומר הסטרילי ואריזתו בצורה כזו שהכוכב יוכל אכן לממש את יכולתו.

האחות העומדת בניתוח היא לעיתים כוכבת אמיתית, מאחר והיא צופה את המהלך הבא של המנתח וללא תיאום מדוקדק בין הצוותים לא יתבצע שום ניתוח. הניתוח אינו מסתיים בחדר הניתוח מאחר והמנותח עובר לידיהן של אחיות ואחים בחדר ההתאוששות וביחידה לטיפול נמרץ, אחיות המתמחות בהשגחה על מנותחים בניתוח מסוים, אחיות העוברות הכשרה ממושכת לפעול ולקבל אחריות ביחידות לטיפול נמרץ ובהתאוששות.

גם אותם סניטרים, או עובדי בית, המשנעים חולים ממחלקות אל חדרי ניתוח. המביאים מנות דם במהירות מבנק הדם אל החדר המתאים, העונים לכל צורך של העברת חומר או הבאת תרופה לידיים הנכונות, הם חלק מהתהליך. שלא לדבר על הרוקחים המודדים ושוקלים ומכינים תרופות רבות עוצמה, מכינים בבית המרקחת ושולחים אל ידיו של הכוכב שסומך עליהם בעינים עצומות, אבל שוכח שהוא כוכב רק בזכותם.

בבית חולים באנגליה התגלה שיעור תמותה גבוהה מאוד בקרב ילדים שנותחו בניתוח מסוכן ביותר ואילו באותה תקופה, בבית חולים גדול בלונדון אותו הניתוח בדיוק עבר בהצלחה מרובה הרבה יותר. הכירורג הקטלן "נחשב" כבר-סמכא וכמנתח מחונן, אולם הוא וצוותו לא השכילו ליצור אווירת צוות ולא אבו להפנים ביקורת כלפיהם, שבאה מתוך נתוני התמותה המחרידים.

מחקרים שנעשו ובהם צפו על המתרחש בחדרי הניתוח העלו, כי במקום בו עובד צוות – שיעורי ההצלחה גדולים והסיבוכים קטנים ואילו במקומות בהם פועלים כמו בשבטים, העוינים זה לזה – הסכנה גדולה.

יצירת רשימות רופאים "ידוענים" או "כוכבים" מהווה פתח להריסת מרקם הצוות החיוני ביותר למען בטיחות ואיכות הטיפול במערכת הרפואית בכלל ובחדרי הניתוח בפרט. אבל השיקול הזה עלול לפגום במערכת הכלכלית- רפואית, ולכן אולי כדאי לדחות, שוב, את הדיון בכך.

* המאמר פורסם לראשונה בעיתון "הארץ"