מחקרים ניסויים לא מבוקרים הציעו כי ישנה יעילות של Focused ultrasound thalamotomy עם הנחיית MRI לטיפול ברעד ראשוני (Essential tremor).

במחקר השתתפו מטופלים עם רעד ראשוני שלא הגיבו לפחות לשני ניסיונות טיפול תרופתי וחולקו אקראית ביחס 3:1 לעבור Focused ultrasound thalamotomy חד-צדדי או פרוצדורת דמה.

סולם הניקוד הקליני עבור רעד ואיכות חיים בשאלוני רעד ראשוני חולק בבסיס ולאחר 6,3,1 ו-12 חודשים. הערכות הרעד הוקלטו ודורגו על ידי קבוצה עצמאית של נוירולוגים שלא היו מודעים לטיפול שבוצע.

התוצא הראשוני היה הבדל בין הקבוצות בשינוי מהבסיס ל-3 חודשים ברעד ביד, כפי שדורג על ידי סולם עם 32 נקודות (ניקוד גבוה יותר מסמל רעד חמור יותר). לאחר 3 חודשים, מטופלים שעברו טיפול דמה יכלו לעבור לקבוצת הטיפול הפעיל (הרחבה למחקר עוקבה פתוח).

72 מטופלים נכללו באנליזה. ניקוד רעד ביד השתפר לאחר Focused ultrasound thalamotomy (מ-18.1 נקודות בבסיס ל-9.6 ב-3 חודשים) בהשוואה לפרוצדורת דמה (מ-16.0 ל-15.8); ההבדל בין הקבוצות בממוצע ההבדל היה 8.3 נקודות (95%CIי5.9-10.7; p<0.001).

השיפור בקבוצת ההתערבות נשמר לאחר 12 חודשים (שינוי מהבסיס, 7.2 נקודות; 95%CIי6.1-8.3). תוצאים משניים שנמדדו והעריכו נכות ואיכות חיים גם השתפרו עם טיפול פעיל (במחקר הסמוי) בהשוואה עם לפרוצדורת דמה (p<0.001 עבור שתי ההשוואות).

תופעות לוואי בקבוצת הטיפול הפעיל כללו הפרעות הליכה (gait) ב-36% מטופלים ופרסטזיות או חוסר תחושה ב-38%. תופעות לוואי אלו נמשכו לאחר 12 חודשים ב-9% ו-14%, בהתאמה.

מסקנת החוקרים היתה, כי Focused ultrasound thalamotomy מונחה MRI הפחית רעד ביד בקרב מטופלים עם רעד ראשוני. תופעות לוואי כללו הפרעות סנסוריות והפרעות הליכה.

 

מקור:
Jeffrey Elias, M.D., Nir Lipsman, M.D., Ph.D., William G. Ondo, M.D., Pejman Ghanouni, M.D. … and Jin W. Chang, M.D., Ph.D. A Randomized Trial of Focused Ultrasound Thalamotomy for Essential Tremor. N Engl J Med 2016; 375:730-739.