מחקרים

מחקר מקיף: לחץ דם גבוה לפני ההריון אינו משפיע על משקל או גודל היילוד

מחקר רחב היקף מצא, כי לחץ דם גבוה לפני ההריון אינו מגביר את הסיכון למשקל נמוך בלידה או קשור לגודל קטן ביחס לגיל ההריון

05.09.2016, 12:38
בדיקת לחץ דם במהלך ההריון (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה היתה לבדוק אם לחץ דם גבוה בתקופה הקודמת להריון קשורה למשקל נמוך בלידה (low birth weight - LBW) או לגודל קטן לגיל ההריון (small-for-gestational age - SGA), בקרב נשים סיניות.

הנתונים נאספו מתוך הפרויקט המשותף של ארה"ב וסין למניעת מומים מולדים בתעלה העצבית (Neural Tube Defects), שהיה מחקר עוקבה גדול מבוסס-אוכלוסייה.

במחקר נכללו 43,718 לידות חי של עובר יחיד, שאירעו בשבועות 28-45 להריון. המחקר כלל נתונים של נשים מ-7 מדינות מחוז בדרום סין, שנרשמו לפרויקט לפני ההריון. במהלך ההרשמה נמדד לחץ הדם על ידי אנשי צוות רפואי מיומנים ומידע רפואי אחר נאסף פרוספקטיבית.

בוצעה רגרסיה לוגיסטית שהעריכה את הקשרים שבין לחץ הדם טרם ההריון לבין הסיכון ל-LBW ול-SGA, עם התאמה למשתנים מתערבים אפשריים.

השכיחות של יתר לחץ דם (יל"ד) לפני ההריון היתה 4.62% (2,019 נשים מבין 43,718). השכיחות של LBW ו-SGA היתה 2.33% ו-5.05% בקרב נשים עם יל"ד, בהתאמה, ו-2.01% ו-5.68% בקרב נשים ללא יל"ד, בהתאמה.

בהשוואה לנשים ללא יל"ד, נשים עם יל"ד לא היו בסיכון מוגבר, באופן מובהק, ל-LBW (יחס סיכון מותאם [adjusted risk ratioי -aRRי] 1.16, 95% רווח בר סמך: 0.86-1.57) או ל-SGAי(aRRי: 0.89, 0.73-1.09).

כאשר החוקרים השתמשו בקבוצת ייחוס שהורכבה מנשים עם לחץ דם תקין, aRR ל-SGA של נשים עם טרום-יל"ד (prehypertension) היה 1.13 (1.03י-1.25).

ממצאי המחקר אינם תומכים בקיומו של קשר בין יתר לחץ דם או לחץ דם גבוה לפני ההריון לבין הסיכון ל-LBW או ל-SGA.

מקור:
Nan Li, Zhiwen Li, Rongwei Ye, Le Zhang, Hongtian Li, Yibing Zhu, Shun Li,Na Yang, Jianmeng Liu, and Aiguo Ren; Preconception Blood Pressure and Risk of Low Birth Weight and Small for Gestational Age: A Large Cohort Study in China; Hypertension 2016; first published on August 1 2016 asdoi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07838

נושאים קשורים:  מחקרים,  לחץ דם טרם הריון,  לחץ דם גבוה,  יתר לחץ דם,  קטן לגיל ההריון,  משקל לידה נמוך,  טרום יתר לחץ דם
תגובות