מחקר זה בוצע על מנת לבדוק את הקשרים שבין הסמן המומס לשפעול מקרופאגים CD163י(sCD163), אדיפונקטין, חלבון מגיב Cי(CRP), שינויים ברמות הסוכר, תנגודת לאינסולין והפרשת אינסולין בקרב מטופלים בסיכון גבוה לסוכרת סוג 2.

בוצע מחקר פרוספקטיבי בו השתתפו 1,014 מטופלים בסיכון גבוה לפתח סוכרת סוג 2, אשר השתתפו בזרוע הדנית של המחקר ADDITION-Europeי (Anglo-Danish-Dutch study of Intensive Treatment In PeOple with ScreeN-detected Diabetes in Primary Care), אשר החל בהערכות קו-בסיס בשנים 2001-2006. בדיקות המעקב (חלק ADDITION-Progression של המחקר) בוצעו בשנים 2009-2011.

דגימות דם שנאספו בקו הבסיס נבדקו להערכת sCD163, אדיפונקטין ו-CRP. מודל השפעות מעורבות העריך את הקשרים בין sCD163, אדיפונקטין ו-CRP עבור הכפלת הריכוז בדם ושינויים שנתיים בערכי ההמוגלובין המסוכרר (HbA1c), רמות סוכר בדם בצום, רמות סוכר שעתיים לאכל אכילה, רמות אינסולין בצום, מודל הערכת הומאוסטאזיס לתנגודת לאינסולין (HOMA-יIR) ומודל הערכת הומאוסטאזיס לתפקוד תאי בטא (HOMA-β).

הכפלת ריכוז sCD163 בדם נקשרה באופן חיובי עם שינויים ב-HOMA-βי (β=1.160 בשנה, 95% רווח בר סמך: 0.345-1.975), כמו גם הכפלת רמות CRP י(β=0.410 בשנה, 0.051-0.769), לאחר תקנון לפי גיל ומין.

הכפלת רמות אדיפונקטין נקשרה באופן הפוך עם שינויים ברמות הסוכר שעתיים לאחר אכילה (β=0.063-בשנה, 0.111-עד 0.014-), HOMA-IRי (β=-0.038 בשנה, 0.060-עד 0.015-) ו-HOMA-βי (β=-1.028 בשנה, 1.635- עד 0.421-), לאחר תקנון לפי גיל ומין.

קשרים אלו התחזקו לאחר תקנון להיקף מותניים ועישון בקו הבסיס. תקנון ל-CRP לא השפיע על הקשרים של sCD163 או אדיפונקטין.

ממצאי המחקר מראים, כי קיימים מנגנונים הקשורים לדלקת, כגון שפעול מקרופאגים וחילוף חומרים של תאי שומן, המשחקים תפקיד בשינויים במאזן הסוכר בדם בקרב מטופלים בסיכון גבוה לסוכרת סוג 2.

מקור:
Pia Deichgræber, Daniel R. Witte, Holger J. Møller, Mette V. Skriver, Bjørn Richelsen, Marit E. Jørgensen, Nanna B. Johansen, Annelli Sandbæk; Soluble CD163, adiponectin, C-reactive protein and progression of dysglycaemia in individuals at high risk of type 2 diabetes mellitus: the ADDITION-PRO cohort
Diabetologia, First Online: 19 August 2016
DOI: 10.1007/s00125-016-4075-4