תגובתיות טסיות

תגובתיות טסיות גבוהה מעידה על סיכון נמוך לדימום בחולי לב הנוטלים מעכבי קולטן PY212

תגובתיות טסיות גבוהה קשורה לירידה בסיכון לדימומים, ללא עלייה בסיכון לאירועים פקקתיים-תסחיפיים, בקרב מטופלים שעוברים השתלת תומכן בעורקים הכליליים ונוטלים טיפול משולש בנוגדי טסיות הכולל מעכבי PY212 עקב פרפור פרוזדורים

השתלת תומכן, צנתור (צילום: אילוסטרציה)

תגובתיות טסיות גבוהה (High platelet reactivity) לאחר עיכוב הקולטן PY212 במטופלים שעוברים השתלת תומכן לעורקים הכליליים קשורה לעלייה בסיכון לאירועים פקקתיים-תסחיפיים ולתמותה לבבית.

עד עתה לא היה ידוע כיצד תגובתיות גבוהה של טסיות משפיעה על התוצאים הקליניים של אסטרטגיות טיפול שונות בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים (atrial fibrillation - AF), שעוברים השתלת תומכן בעורקים הכליליים.

מחקר תצפיתי זה, אשר בוצע במרכז רפואי יחיד, בדק בעזרת אגרגומטריה את ההשפעה של טיפול בנוגדי טסיות ממשפחת מעכבי הקולטן PY212 על מטופלים עם AF שעוברים השתלת תומכן.

הנבדקים קיבלו טיפול כפול או משולש בנוגדי טסיות. תגובתיות טסיות גבוהה הוגדרה כיחס של ADP לאיגור טסיות שהושרה על ידי TRAP (יחס ADP/Agg) של 50% ומעלה. אירועים פקקתיים-תסחיפיים ודימומים הוערכו ב-30 הימים אחרי השתלת התומכן. מבין 910 מטופלים שנסרקו, 167 היו זמינים לניתוח הנתונים הנוכחי.

תגובתיות טסיות גבוהה נמצאה אצל חמישה מבין 43 (12%) מטופלים שהיו תחת טיפול כפול בנוגדי טסיות ואצל 18 מבין 124 (15%) מטופלים שהיו תחת טיפול משולש בנוגדי טסיות.

בקרב מטופלים שנטלו טיפול כפול בנוגדי טסיות, תגובתיות טסיות גבוהה לא היתה גורם סיכון לאירועים פקקתיים-תסחיפיים, בהשוואה למטופלים עם תגובה מספקת למעכבי קולטן PY212י(6% לעומת 8%, p=0.712).

בקרב מטופלים שנטלו טיפול משולש בנוגדי טסיות נצפתה מגמה של ירידה בשיעור הדימומים בקרב מטופלים עם תגובתיות טסיות גבוהה, בהשוואה למטופלים עם יחס ADP/Agg הנמוך מ-50% (0 לעומת 16%, p=0.077).

ממצאי המחקר מציעים, כי תגובתיות טסיות גבוהה לחסימת קולטן PY212 בקרב מטופלים המקבלים טיפול משולש בנוגדי טסיות עקב AF והשתלת תומכן בעורקים הכליליים עשויה להגן מפני דימומים, ללא הגברת הסיכון לאירועים פקקתיים-תסחיפיים.

יש צורך במחקרים נוספים על מנת לבדוק אם מטופלים עם AF שעוברים השתלת תומכן עשויים להניב מהפחתת הטיפול בנוגדי קרישה.

מקור:
Jonathan Rilinger, Melanie Meyer, Katharina Schnabel, Patrick Weik, Anne Charlet,Jennifer S. Esser, Qian Zhou, Christoph Bode, Martin Moser, Philipp Diehl, Christoph B. Olivier; High platelet reactivity after P2Y12-inhibition in patients with atrial fibrillation and coronary stenting Journal of Thrombosis and Thrombolysis
pp 1-8; First online: 07 July 2016

נושאים קשורים:  תגובתיות טסיות,  נוגדי טסיות,  עיכוב קולטן PY212,  פרפור פרוזדורים,  השתלת תומכן,  PCI,  אגרגומטריה,  איגור טסיות,  יחס ADP לאיגור טסיות שהושרה ע ידי TRAP,  מחקרים
תגובות