סוכרת נעורים

ביטוי-יתר של HLA class I ו-STAT1 באיי הלבלב מאפיין הרס תאי בטא בסוכרת נעורים

מחקר מצא, כי החל מהתפרצות סוכרת נעורים ועד 11 שנים לאחר מכן, מתרחש באיי הלבלב ביטוי-יתר של HLA class I, β2-microglobulin ו-STAT1, אשר ייחודי לסוכרת נעורים

30.08.2016, 09:54
איי לנגרהאנס בלבלב (צילום: אילוסטרציה)

ייתכן ותאי בטא של הלבלב האנושי תורמים להרס עצמי בסוכרת נעורים, אך המנגנון לכך אינו ברור. אחד המנגנונים האפשריים הוא ביטוי-יתר של אנטיגנים מסוג HLA class I.

ביטוי-יתר של HLA class I תואר לראשונה לפני כ-30 שנים, אך לעולם לא אופיין בצורה מלאה, ולאחרונה נחשד כממצא שווא (artefact). מסיבה זו, בדקו החוקרים את הביטוי של HLA class I ברמת החלבון והרנ"א בלבלבים של שלוש עוקבות מטופלים עם סוכרת נעורים.

המטרה העיקרית של המחקר היתה לבחון אם ביטוי-יתר של HLA class I הוא ממצא שווא, ואם לא – לקבוע את הגורמים המניעים ביטוי-יתר זה.

בוצעה צביעה עם נוגדנים (immunostain) של דגימות רקמת לבלב של חולי סוכרת נעורים עם שארית איי לבלב המכילים אינסולין (n=26) שנאספו מהרשת לתורמי לבלב עם סוכרת (Network for Pancreatic Organ donors with Diabetesי- nPOD), מחקר איתור נגיף סוכרת (Diabetes Virus Detection studyי- DiViD) והמאגר הבריטי של סוכרת שאובחנה לאחרונה.

הדגימות נבדקו להערכת איזופורמים של HLA class Iי, STAT1י(signal transducer and activator of transcription 1י), NLRC5י(NLR family CARD domain containing 5) והורמונים המיוצרים בתאיי הלבלב.

רנ"א הוצא מאיי הלבלב ובודד על ידי מיקרו-דיסקציה בלייזר מדגימות שמקורן ב-nPOD וב-DiViD ונותח לאחר מכן על ידי מערך ביטוי גנים.

ביטוי-יתר של HLA class I תועד באיי לבלב המכילים אינסולין מחולי סוכרת נעורים בכל שלושת אוספי הדגימות וממצאים אלו אושרו הן ברמת הרנ"א והן ברמת החלבון. הביטוי של β2-microglobulin, מרכיב נוסף הדרוש ליצירת מבנים תפקודיים של HLA class I, הוגבר גם כן.

נצפה ביטוי-יתר של האיזופורמים ה"קלאסיים" של HLA class I (כגון HLAי-ABC) וגם של האיזופורם ש"אינו קלאסי", HLA-F, באיי לבלב המכילים אינסולין. ביטויי-יתר אלו לא תאמו להגברת הביטוי של וסת השעתוק NLRC5, אך נמצא קשר חזק בין ביטויי-יתר אלו לעלייה בביטוי STAT1 בכל שלוש העוקבות.

ביטוי-יתר באיי לבלב של מולקולות HLA class I תועד באיים המכילים אינסולין מלבלב של מטופלים שרק לאחרונה התפרצה אצלם מחלת הסוכרת וגם בקרב מטופלים רבים שחולים בסוכרת נעורים במשך עד 11 שנים. אחרי 11 שנים, ביטוי היתר דועך.

לסיכום, ביטוי-יתר של HLA class I באיי הלבלב אינו ממצא שווא, אלא סימן דרך באימונופתוגנזה של סוכרת נעורים. תגובה זו קשורה בקשר חזק לעלייה בביטוי STAT1, ויחד, שני ממצאים אלו מתרחשים באופן ייחודי בקרב חולי סוכרת נעורים ותורמים לרגישות הסלקטיבית להרס תאי בטא על ידי מערכת החיסון.

מקור:
Sarah J. Richardson, Teresa Rodriguez-Calvo, Ivan C. Gerling, Clayton E. Mathews, John S. Kaddis, Mark A. Russell, Marie Zeissler, Pia Leete, Lars Krogvold, Knut Dahl-Jørgensen, Matthias von Herrath, Alberto Pugliese, Mark A. Atkinson, Noel G. Morgan
Islet cell hyperexpression of HLA class I antigens: a defining feature in type 1 diabetes; Diabetologia, First Online: 09 August 2016; DOI: 10.1007/s00125-016-4067-4

נושאים קשורים:  סוכרת נעורים,  איי לבלב,  תאי בטא,  HLA class I,  ביטוי יתר,  הורמוני לבלב,  STAT1,  NLRC5,  β2-microglobulin,  מחקרים
תגובות