מחקר שנעשה במרכז הרפואי "סורוקה" מעלה, שיש קשר בין הישגים של רצים למרחקים ארוכים לבין סף רגישותם לכאב. המחקר טרם פורסם בכתב עת מדעי.

לדברי ד"ר ליאור זלר, מומחה ברפואה פנימית ב"סורוקה" השונות ברגישות לכאב בין אנשים שונים נחקרה רבות -אולם טרם בוצע מחקר הבודק שונות זו בין רצים. את המחקר ביצע נדב שמעוני, סטודנט לרפואה, כעבודת גמר.

מטרת המחקר היתה לבדוק אם סף כאב וסיבולת גבוהים יותר לכאב, קשורים לביצועים טובים יותר בקרב רצים למרחקים ארוכים. במחקר השתתפו כ-80 אצנים שנבדקו באמצעות מבחן עמידות לקור (cold pressor). האצנים
חולקו לשתי קבוצות בהתאם לתוצאות השיא שלהם בריצת 10 ק"מ - רצים מהירים ורצים לא מהירים.

28 שויכו לקבוצת המהירים בעלי תוצאה נמוכה מ-39 דקות בריצת 10 ק"מ ו-42 שויכו לקבוצת הלא-מהירים בעלי תוצאה מהירה מ-50 דקות. קבוצת המהירים אופיינה בגיל מבוגר יותר, ממוצע שעות ריצה שבועיות גדול יותר ושנות ריצה רבות יותר.

בניתוח תוצאת מבחן ה-Cold Pressor עלה, שקיים הבדל בזמן העמידות בין שתי הקבוצות - בקבוצת המהירים 240 שניות של עמידות לקור, לעומת 80 שניות בלבד בקבוצת הלא מהירים.

בבדיקה לגבי הקשר שבין תוצאות המבחן להשתייכות לקבוצת מסוימת, נמצאה מובהקות בין תוצאה גדולה יותר (זמן כולל) לבין שיוך לקבוצת המהירים.

המסקנה היא שנראה שקיים קשר בין תוצאות מבחן ה-Cold Pressor המשקף סף וסבילות לכאב, לבין ביצועי הרצים למרחקים ארוכים. קשר זה מתקיים גם בצורה הפוכה בין ביצועי הרצים כמנבא לתוצאות מבחן ה-Cold Pressor.

ד"ר זלר ציין: "מדובר במחקר ראשוני המצביע על כך שככל הנראה סבילות גבוהה לכאב יכולה להתבטא בתוצאות טובות יותר בריצה למרחקים ארוכים. אבל יש מקום להמשיך ולחקור בנושא זה". לדברי נדב שמעוני, "לא מן הנמנע לומר שעל-ידי איתור ספורטאים עם סף כאב גבוה, נוכל לאתר את בעלי הפוטנציאל להיות אצנים מובילים".