מחקרים קודמים הציעו, כי ישנו קשר בין שימוש תכוף באצטמינופן לבין סיבוכים הקשורים לאסתמה בקרב ילדים. המחקרים הובילו לכך שישנם רופאים הממליצים להימנע משימוש באצטמינופן בקרב ילדים עם אסתמה. עם זאת, חסרים מחקרים מתאימים ברמה גבוהה הבודקים קשר זה בקרב ילדים.

במחקר רב-מרכזי, פרוספקטיבי, אקראי, כפול סמיות בעל קבוצות מקבילות, השתתפו 300 ילדים (טווח גילאים 12-59 חודשים) עם אסתמה פרסיסטנטית קלה, שחולקו אקראית לקבלת אצטמינופן או איבופרופן לפי הצורך בשל עליית חום או כאב, במשך תקופה של 48 שבועות.

התוצא הראשוני שנמדד היה מספר ההחמרות באסתמה שהובילו לטיפול עם גלוקוקורטיקואידים סיסטמיים. ילדים בשתי הקבוצות קיבלו טיפול סטנדרטי לשליטה על האסתמה.

המטופלים במחקר קיבלו מינון חציוני של 5.5 מנות (Interquartile range 1.0י–15.0) מתרופת המחקר; לא נמצא הבדל משמעותי בין הקבוצות במספר החציוני של מנות שקיבלו (P=0.47). מספר ההחמרות באסתמה לא השתנה משמעותית בין הקבוצות, עם ממוצע של 0.81 עבור משתתף שקיבל אצטמינופן ו-0.87 עבור משתתף שקיבל איבופרופן במהלך מעקב של 46 שבועות (שיעור יחסי עבור החמרה באסמתה בקבוצת האצטמינופן בהשוואה לקבוצת האיבופרופן 0.94; 95%CI 0.69-1.28י; p=0.67).

בקבוצת האצטמינופן, 49% מהמשתתפים סבלו מלפחות החמרה אחת ול-21% היו לפחות 2, בהשוואה ל-47% ול-24%, בהתאמה, בקבוצת האיבופרופן.

בנוסף, לא נמצא הבדל משמעותי בין קבוצת האצטמינופן לקבוצת האיבופרופן באחוז הימים עם אסתמה תחת בקרה (85.8% ו-86.8%, בהתאמה; p=0.50), בשימוש במשאף הצלה albuterolי(2.8 ו-3.0 משאפים בשבוע, בהתאמה; p=0.69), במספר הביקורים הלא מתוכננים במערכת הבריאות בשל אסתמה (0.75 ו-0.76 ביקורים עבור מטופל, בהתאמה; p=0.94) או בתופעות הלוואי.

מסקנת החוקרים היתה, כי בקרב ילדים צעירים עם אסתמה פרסיסטנטית קלה, שימוש לפי הצורך באצטמינופן לא היה קשור לשיעור גבוה יותר של החמרות באסתמה או לבקרה גרועה יותר של האסתמה, בהשוואה לשימוש לפי הצורך באיבופרופן.

מקור:
William J. Sheehan, M.D., David T. Mauger, Ph.D., Ian M. Paul, M.D., James N. Moy, M.D… and Wanda Phipatanakul, M.D. Acetaminophen versus Ibuprofen in Young Children with Mild Persistent Asthma. N Engl J Med 2016; 375:619-630.