מחקרים

קשר אפשרי בין תכנית חיסון לאומית בסין לעלייה בשכיחות אסתמה ומחלות אלרגיות

ניסוי שנערך על עכברים מצא, כי חיסון מבוקר לפי תוכנית החיסון הסינית עשוי לשחק תפקיד בשכיחות של אסתמה ומחלות אלרגיות על ידי השראת ביטוי ציטוקינים על ידי תאי T מסייעים

חיסון תינוקות (צילום: אילוסטרציה)

השכיחות של אסתמה ומחלות אלרגיות עלתה בעשורים האחרונים. למרות זאת, האטיולוגיה של אסתמה ומחלות אלרגיות עדיין אינה מובנת במלואה.
במחקר זה בחנו החוקרים את האפשרות כי תכניות חיסון שנערכו בסין עשויות לשחק תפקיד אפשרי באסתמה ומחלות אלרגיות.

במסגרת המחקר, עכברים מסוג BALB/c שרק נולדו הוקצו אקראית לאחת משלוש קבוצות: חיסון עם אובלבומין (ovalbumin), אובלבומין בלבד וביקורת.

עכברים בקבוצת החיסון + אובלבומין קיבלו חיסונים בהתאם לתוכנית החיסונים הלאומית של סין.

עכברים בקבוצת החיסון + אובלבומין ובקבוצת האובלבומין בלבד עברו הגברת רגישות (sensitized) ואותגרו עם אובלבומין.

תגובתיות-יתר של דרכי האוויר הוערכה על ידי הערכת תפקודי הריאות ורמות IL-4 ו-INF-γ בנסיוב.

תוצאות תפקודי הריאות הראו, כי עכברים בקבוצת החיסון + אובלבומין הפגינו השהייה מוגברת בין נשיפה לשאיפה (enhanced pauseי, Penh) בהשוואה לעכברים בקבוצת האובלבומין בלבד, עם ריכוזי מטכולין של 6.25 ו-12.5 מ"ג/מ"ל, בהתאמה (p < 0.05).

רמות IL-4 היו גבוהות יותר בקבוצת החיסון + אובלבומין בהשוואה לקבוצת האובלבומין בלבד (p < 0.01). רמות INF-γ בקבוצת האובלבומין בלבד היו נמוכות יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת (p < 0.01), וגם בהשוואה לקבוצת החיסון + אובלבומין (p < 0.05).

יחס INF-γ ל-IL-4 היה נמוך יותר בקבוצות חיסון + אובלבומין ובאובלבומין בלבד, בהשוואה לקבוצת הביקורת (p < 0.01).

תוצאות המחקר מעידות, כי חיסון מבוקר לפי תוכנית החיסון הסינית עשוי לשחק תפקיד בשכיחות של אסתמה ומחלות אלרגיות על ידי השראת ביטוי ציטוקינים על ידי תאי T מסייעים (T-helper 2), ועשוי להיות אחראי לעלייה בשכיחות של אסתמה ומחלות אלרגיות בסין.

מקור:
Zhang, Jun-Li; Ma, Zhuang; Sun, Wen-Wu; Cao, Jian-Ping; Wang, Zhong-Hua; Cui, Hai-Yang; Programmed vaccination may increase the prevalence of asthma and allergic diseases; American Journal of Rhinology & Allergy, Volume Volume 30, Number 4, July/August 2016, pp. e113-e117(5)

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  אלרגיה,  חיסון ואלרגיה,  תוכנית חיסון לאומית,  אובלבומין,  IL-4,  INF-γ,  enhanced pause,  בדיקת תגר מטכולין,  ציטוקינים
תגובות