מחקרים

מעשנים בסיכון ל-COPD חווים קשיי נשימה על רקע מאמץ נשימתי וסרעפתי

מעשנים בסיכון גבוה ל-COPD סובלים מקשיי נשימה ומגבלות בתנועה בהשוואה לאנשים בריאים עקב תנגודת של דרכי הנשימה, אוורור ירוד של הריאות ופעילות מאומצת של הסרעפת

עישון (צילום: אילוסטרציה)

קשיי נשימה ופעילות מוגבלת עשויים להתרחש בקרב מעשנים שאינם עומדים לפי תוצאות ספירומטריה בקריטריונים למחלת ריאות חסימתית כרונית (chronic obstructive pulmonary diseases - COPD), אך המנגנונים לתוצאים אלו אינם ידועים.

במחקר הנוכחי נערכה השוואה של בדיקות מפורטות של תפקודי ריאות ויחסים חושיים-מכניים במהלך פעילות גופנית עם עלייה מדורגת במאמץ, יחד עם מדידות לחץ בעת נשימה (respiratory pressure) ואלקטרומיוגרפיה של שריר הסרעפת (diaphragmatic electromyography - EMGdi), בין 20 מעשנים ללא COPD לפי תוצאות ספירומטריות ו-20 נבדקי ביקורת בריאים שהותאמו לפי גיל.

המעשנים היו עם יחס ממוצע בין נפח נשיפה מאולצת בשנייה הראשונה (FEV1) לאחר מרחיבי סימפונות לקיבולת חיונית מאומצת (forced vital capacity - FVCי) (FVC /FEV1) של 75% ± 4% (סטיית תקן) ועם צפי לממוצע FEV1 של 104% ± 14%. המעשנים היו עם פעילות גבוהה יותר הקשורה לקשיי נשימה, מצב בריאותי רעוע יותר ופעילות גופנית ירודה בהשוואה לביקורת.

בנוסף, למעשנים היו הפרעות בתפקוד דרכי הנשימה ההיקפיות: שיפועים חדים יותר ברמות החנקן (nitrogen slopes) בשלב IIIי(3.8% ± 1.8% לעומת 2.6% ± 1.1% לליטר) ותנגודת של דרכי הנשימה (הבדל בין תנגודת דרכי נשימה שנמדדה ב-5 הרץ וב-20 הרץ: 19% ± 11%, בהשוואה ל-12% ± 7% במדידה ב-5 הרץ), בהשוואה לביקורת (p<0.05).

מעשנים היו עם צריכת שיא נמוכה יותר, באופן מובהק (p<0.05), של חמצן (78% ± 40% לעומת צפי של 107% ± 45%) ואוורור (61 ± 26 לעומת 97 ± 29 ליטר לדקה).

צרכי האוורור בעת פעילות גופנית, נפחי הריאה התפעוליים והתגובות הקרדיווסקולריות היו דומים בקרב קבוצת המעשנים וקבוצת הביקורת. עם זאת, הדירוגים לקשיי נשימה תת-מרביים, עבודת הנשימה בהתנגדות ועבודת הנשימה הכללית היו גבוהים יותר בקרב מעשנים בהשוואה לביקורת (p<0.05).

מאמץ הסרעפת (אשר הוערך כיחס בין הלחץ התוך-סרעפתי ללחץ התוך-סרעפתי המרבי) ומקטע ההנעה העצבית לשאיפה על ידי הסרעפת (היחס בין EMGdi ל-EMGdi מרבי) עלו גם כן בקרב מעשנים (p<0.05), והעידו בעיקר על ירידה במכנה המשותף.

מחקר זה הראה, כי מעשנים הסובלים מתסמינים נשימתיים אשר נמצאים בסיכון מוגבר ל-COPD היו עם קשיי נשימה חמורים יותר במאמץ ועם סבילות נמוכה לפעילות גופנית, בהשוואה לנבדקי ביקורת בריאים, אשר תווכו על ידי תנגודת של דרכי הנשימה, מאמצי התכווצות הסרעפת ומקטע ההנעה העצבית לשאיפה על ידי הסרעפת.

מקור:
Amany F. Elbehairy, Jordan A. Guenette, Azmy Faisal, Casey E. Ciavaglia, Katherine A. Webb, Dennis Jensen, Andrew H.Ramsook, J. Alberto Neder, Denis E. O'Donnell, on behalf of the Canadian Respiratory Research Network; Mechanisms of exertional dyspnoea in symptomatic smokers without COPD
European Respiratory Journal Aug 2016, ERJ-00077-2016; DOI: 10.1183/13993003.00077-2016

נושאים קשורים:  מחקרים,  עישון,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  COPD,  ספירומטריה,  קשיי נשימה,  בדיקת מאמץ,  פעילות הסרעפת,  FEV1,  קיבולת חיונית מאומצת,  FVC /FEV1,  תנגודת דרכי נשימה,  לחץ תוך-סרעפתי,  EMG של הסרעפת,  הנעה עצבית לשאיפה
תגובות