אאוזינופילים

לא מומלץ למטופלים עם COPD חמורה וספירת אאוזינופילים גבוהה להפסיק טיפול בסטרואידים בשאיפה

מטופלים עם COPD חמורה או חמורה מאוד ובעלי עבר של התלקחויות, אשר רמות האאוזינופילים בדמם גבוהות מ-4% או 300 תאים למק"ל, נמצאים בסיכון מוגבר להתלקחויות לאחר גמילה מדורגת מקורטיקוסטרואידים בשאיפה

שימוש במשאף לטיפול באסתמה. אילוסטרציה

ספירת אאוזינופילים בדם עשויה לנבא תגובה לקורטיקוסטרואידים בשאיפה (inhaled corticosteroids - ICS) בקרב מטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (chronic obstructive pulmonary disease - COPD) והיסטוריה של התלקחויות.

במחקר זה השתמשו החוקרים בנתונים ממחקר WISDOM על מנת להעריך אם מטופלים עם COPD וספירת אאוזינופילים גבוהה נוטים יותר להתלקחויות בעת הפסקת טיפול ב-ICS.

מחקר WISDOM היה מחקר עם קבוצה מקבילה והקצאה אקראית שנמשך 12 חודשים. במסגרת המחקר קיבלו המשתתפים מינונים יומיים, במשך שישה שבועות, של 18 מק"ג טיוטרופיום (Tiotropium Bromide -Spirivaי), 100 מק"ג סלמטרול (Salmeterol – Seretide Diskus, Serevent diskus) ו-1,000 מק"ג פלוטיקזון פרופיונט (Fluticasone propionateי – Avamys,י Flixotide).

לאחר ששה השבועות הראשונים, המטופלים הוקצו אקראית, ביחס 1:1, להמשך או הפחתת טיפול עם ICS במשך 12 שבועות.

החוקרים ערכו ניתוח המשך (post-hoc analysis) לאחר השלמת הגמילה מ-ICS (חודשים 3-12), על מנת להשוות את שיעור ההתלקחויות והזמן עד לתוצאי התלקחות על בסיס רמות האאוזינופילים בדם, אשר סווגו לפי קבוצות עם ערכי סף עולים.

מבין 2,296 מטופלים שקיבלו טיפול לאחר גמילה מ-ICS, שיעור ההתלקחויות הבינוניות או החמורות היה גבוה יותר בקבוצת הגמילה בהשוואה לקבוצת המשך הטיפול ב-ICS, בקרב מטופלים עם ספירת אאוזינופילים (אחוז מכלל תאי הדם הלבנים) של 2% ומעלה (יחס שיעורים [rate ratio – RRי]: 1.22, 95% רווח בר סמך: 1.02-1.48), 4% ומעלה (1.63, 1.19-2.24) ו-5% ומעלה (1.82, 1.20-2.76).

העלייה בשיעור ההתלקחויות היתה ניכרת יותר ככל שעלה ערך הסף של ספירת האאוזינופילים, כאשר מובהקות סטטיסטית עבור אינטראקציה של טיפול לפי תת-קבוצה הושגה עבור ספירה של 4% ו-5% בלבד.

תוצאות דומות התקבלו עבור ערכי סף של 300 תאים למק"ל ו-400 תאים למק"ל, בתתי-קבוצות תואמות.

ספירת האאוזינופילים בדם כבדיקת סקר נמצאה קשורה לשיעור התלקחויות COPD לאחר גמילה מלאה מ-ICS בקרב מטופלים עם COPD חמורה וחמורה מאוד ועבר של התלקחויות.

ממצאי המחקר מציעים, כי ספירת אאוזינופילים של 4% ומעלה, או 300 תאים למק"ל ומעלה, עשויה לנבא השפעות שליליות של גמילה מ-ICS, אשר אינן מופיעות אצל רוב המטופלים שספירת האאוזינופילים שלהם נמוכה יותר.

מקור:
Dr Henrik Watz, Prof Kay Tetzlaff, MD, Prof Emiel F M Wouters, MD, Anne Kirsten, MD, Prof Helgo Magnussen, MD, Prof Roberto Rodriguez-Roisin, MD, Prof Claus Vogelmeier, MD, Prof Leonardo M Fabbri, MD, Prof Pascal Chanez, MD, Prof Ronald Dahl, MD, Bernd Disse, MD, Helen Finnigan, MSc, Prof Peter M A Calverley, DSc
Blood eosinophil count and exacerbations in severe chronic obstructive pulmonary disease after withdrawal of inhaled corticosteroids: a post-hoc analysis of the WISDOM trial
The Lancet – Respiratory Medicine, Volume 4, No. 5, p390–398, May 2016.
.

נושאים קשורים:  אאוזינופילים,  ספירת אאוזינופילים,  קורטיקוסטרואידים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  COPD,  התלקחות COPD,  מחקר WISDOM,  טיוטרופיום ברומיד,  ספיריבה,  Spiriva,  סלמטרול,  סרבנט,  פלוטיקזון פרופיונט,  אבאמיס,  מחקרים
תגובות