מחקרים

ילדים להורים עם יתר לחץ דם נוטים לקשיחות עורקים גבוהה

במסגרת מחקר הלב של פרמינגהם נבדקו מבוגרים צעירים ללא יתר לחץ דם, ונמצא כי צאצאים להורה אחד עם יתר לחץ דם נטו לקשיחות עורקית גבוהה; הקשיחות היתה גבוהה יותר בצאצים לשני הורים עם יל"ד

14.08.2016, 10:21
מדידת לחץ דם (צילום: אילוסטרציה)

קשיחות עורקים (arterial stiffness) גבוהה עשויה להיות גורם סיבתי בפתוגנזה של יתר לחץ דם (יל"ד). במחקר זה בחנו החוקרים את ההשערה לפיה צאצאים להורים עם יל"ד עשויים להיות עם קשיחות עורקים גבוהה יותר טרם התייצגות קלינית של יל"ד, בהתחשב בכך שיל"ד הוא מצב תורשתי.

החוקרים השוו מדידות טונומטריה של עורקים בקרב מדגם של 1,564 נבדקים ללא יל"ד מהדור השלישי של משתתפי מחקר הלב של פרמינגהם (Framingham Heart Study) (גיל ממוצע: 38 שנים, 55% נשים), אשר הוריהם גויסו למחקר הצאצאים של פרמינגהם (Framingham Offspring Study).

בסך הכל, 468 נבדקים היו צאצאים של הורים ללא יל"ד (קבוצת ייחוס), 715 היו צאצאים של הורה יחיד עם יל"ד ו-381 היו צאצאים של שני הורים עם יל"ד.

יל"ד בקרב הורה נמצא קשור ללחץ עורקי ממוצע גבוה יותר בצאצא (הערכה מותאמת למשתנים מרובים: 2.9 מ"מ כספית, 95% רווח בר סמך: 1.9-3.9 עבור הורה יחיד עם יל"ד ו-4.2 מ"מ כספית, 2.9-5.5 עבור שני הורים עם יל"ד; P<0.001 עבור שניהם), ואמפליטודה גבוהה יותר של גל לחץ מתקדם (1.6 מ"מ כספית, 0.6-2.7 עבור הורה יחיד עם יל"ד ו-1.9 מ"מ כספית, 0.6-3.2 עבור שני הורים עם יל"ד; P=0.003 עבור שניהם).

מהירות גל דופק קרוטידי-פמורלי ומדד ההגברה (augmentation index) הראו יחסים דומים תלויי-מינון עם יל"ד של ההורים במודלים שהותאמו לפי מין, גיל וגובה, אך קשרים אלו נחלשו כאשר בוצעו התאמות נוספות.

נבדקים שלהם לפחות הורה אחד עם יל"ד והם ברביעון העליון של מדד ההגברה ושל מהירות גל דופק קרוטידי-פמורלי היו עם ערכים גבוהים יותר של משתנים אלו בעצמם, באופן מובהק (P≤0.02).

לסיכום, במדגם מבוסס-קהילה זה של מבוגרים צעירים ללא יל"ד, נצפתה קשיחות עורקים גבוהה יותר בקרב צאצאים להורים עם יל"ד. תצפיות אלו תואמות לקשיחות העורקים הגבוהה שקיימת בשלבים מוקדמים במהלך התפתחות יתר לחץ דם.

מקור:
Charlotte Andersson, Rene Quiroz, Danielle Enserro, Martin G. Larson,Naomi, M. Hamburg, Joseph A. Vita, Daniel Levy, Emelia J. Benjamin, Gary F. Mitchell, and Ramachandran S. Vasan; Association of Parental Hypertension With Arterial Stiffness in Nonhypertensive Offspring: The Framingham Heart Study; Hypertension 2016; first published on July 25 2016 asdoi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07426

נושאים קשורים:  מחקרים,  קשיחות עורקים,  יתר לחץ דם,  תורשה של יתר לחץ דם,  מחקר הלב של פרמינגהם,  טונומטריה של עורקים,  לחץ עורקי,  מהירות גל דופק קרוטידי-פמורלי,  מדד ההגברה
תגובות