מחקרים

ברילינטה מפחיתה סיכון לאירועים איסכמיים (אוטם ושבץ) ולתמותה כוללת בחולים לאחר ACS בהשוואה לפלאוויקס, גם ב"עולם האמיתי"

במחקר cohort פרוספקטיבי שכלל 45,073 חולי ACS משבדיה שטופלו בפלאוויקס (N=33,119) או בברילינטה (N=11,954), הסיכון לאירועים איסכמיים משולבים (תמותה, MI או שבץ מוחי) ולתמותה כוללת בטיפול בברילינטה בהשוואה לפלאוויקס היה קטן ב-15% וב-17%, בהתאמה

09.08.2016, 11:48
אירועי לב, בדיקת אק"ג (צילום: אילוסטרציה)

הטיפול בברילינטה מוריד שיעור אירועים איסכמיים ותמותה ב-ACS לעומת פלאוויקס. במחקר זה רצו החוקרים לבדוק את התוצאות הקליניות בקרב אוכלוסיה ב"עולם אמיתי" לאחר ACS.

המחקר בוצע ב-cohort באופן פרוספקטיבי וכלל 45,073 חולי ACS משבדיה אשר טופלו בפלאוויקס (N=33,119) או ברילינטה (N=11,954) בין ינואר 2010 לדצמבר 2013.

התוצא הראשוני שנמדד היה שילוב של תמותה מכל סיבה, אשפוז חוזר בשל MI או שבץ מוחי. תוצאי משנה כללו מרכיבים פרטניים של התוצא הראשוני, ואשפוז חוזר בשל דמם.

הסיכון לתוצא הראשוני עם ברילינטה לעומת פלאוויקס היה 11.7 לעומת 22.3% (HR מותאם של 0.85, 95% CIי0.78-0.93); הסיכון לתמותה כוללת היה 5.8% לעומת 12.9% (HR מותאם 0.83, CIי0.75-0.92); והסיכון ל-MIיהיה 6.1% לעומת 10.8% (HR מותאם 0.89, CIי0.78-1.01) לאחר 24 חודשים.

אשפוז חוזר עם דימום בטיפול בברילינטה לעומת פלאוויקס היה 5.5% לעומת 5.2% (HR מותאם 1.2, CIי1.04-1.4). בתת קבוצה של מטופלים שעברו צנתור עם PCI וטופלו בברילינטה לעומת פלאוויקס, שיעור הדמם הקשור ל-PCI בעת השהייה בבית החולים היה 3.7% לעומת 2.7% (יחס סיכויים מותאם 1.57, CIי1.3-1.9)

כל בדיקות הרגישות שבוצעו, כולל בדיקת התוצאים לאחר 12 חודשים, הצביעו על ממצאים דומים לממצאים בבדיקות העיקריות.

החוקרים סיכמו, כי הטיפול בברילינטה לעומת פלאוויקס בחולים לאחר ACS היה קשור בירידה בשיעור האירועים האיסכמיים ב-15% ובירידה בשיעור התמותה הכוללת ב-17%. הסיכון לדמם היה גבוה יותר בקרב מטופלים בברילינטה. נתונים אלו תומכים בממצאים קודמים ממחקרים מבוקרים.

מקור:

Eur Heart J. 2016 Jul 19. pii: ehw284. [Epub ahead of print]
Outcomes in patients treated with ticagrelor or clopidogrel after acute myocardial infarction: experiences from SWEDEHEART registry. Sahlén A1, Varenhorst C2, Lagerqvist B2, Renlund H2, Omerovic E3, Erlinge D4, Wallentin L2, James SK2, Jernberg T5. 

ATLAS ID: 1,001,025.011 Approved: August 2016

נושאים קשורים:  מחקרים,  עיכוב טסיות,  טיקגרלור,  ברילנטה,  פלאוויקס