חוקרים ביקשו לבדוק אם עלייה ביחס בין רמות פרואינסולין ל-C-peptideי (PI:C) - סמן המעיד על חוסר תפקוד של הרשת האנדופלזמטית (endoplasmic reticulum) בתאי בטא בלבלב – קשורה להתקדמות לסוכרת נעורים.

רמות פרואינסולין ו-C-peptid בצום נמדדו בדגימות דם שנאספו ממשתתפים במחקר העוקבה TrialNet Pathway to Preventionע(PTP), בו השתפו קרובי משפחה של חולי סוכרת נעורים שהיו עם סרולוגיה חיובית לנוגדנים עצמיים אך ללא סוכרת.

דגימות נאספו כ-12 חודשים לפני התפרצות סוכרת ממשתתפי מחקר PTP שהתקדמו לסוכרת (n=60). בוצעה השוואה עם התאמה לגיל, מין ומדד מסת גוף (BMI) אל מול משתתפי TPT שלא התקדמו לסוכרת (n=58). יחסי PI:C חושבו כיחסים מולאריים (molar ratios) והוכפלו פי 100% על מנת להשיג רמות פרואינסולין כאחוז של רמות C-peptid.

בעוד שרמות פרואינסולין לא היו שונות בשתי הקבצות, יחסי PI:C עלו באופן מובהק בקרב משתתפים עם סרולוגיה חיובית לנוגדנים עצמיים שפיתחו סוכרת, בהשוואה למשתתפים שלא פיתחו סוכרת (חציון: 1.81% לעומת 1.17%, p=0.03).

ההבדל בין הקבוצות בלט בעיקר בקרב משתתפים בגילאי 10 ומטה, כאשר חציון יחס PI:C היה כמעט פי שלושה בקרב משתתפים שפיתחו סוכרת בהשוואה לאלו שלא פיתחו סוכרת: 90% מהמשתתפים בקבוצת גיל זו, שהיו ברביעון העליון של יחס PI:C, התקדמו להתפרצות סוכרת.

ניתוח רגרסיה לוגיסטית, עם התאמה לגיל ו-BMI, הדגימה עלייה בסיכויים להתקדמות עם ערכים גבוהים של יחסי PI:C ברביעון העליון (יחס סיכוי: 1.44, 95% רווח בר סמך: 1.02-2.05).

ממצאי המחקר מציעים, כי חוסר תפקוד של הרשת האנדופלזמטית בתאי בטא בלבלב מקדימים התפרצות של סוכרת נעורים, בפרט בקרב ילדים צעירים. עליות ביחס PI:C עשויות לשמש בניבוי התפרצות סוכרת נעורים בשלב מוקדם, בו עדיין לא מופיעים תסמינים.

מקור:
EmilyK. Sims, Zunaira Chaudhry, Renecia Watkins, Farooq Syed, Janice Blum, Fangqian Ouyang, Susan M. Perkins, Raghavendra G. Mirmira, Jay Sosenko, Linda A. DiMeglio, Carmella Evans-Molina; Elevations in the Fasting Serum Proinsulin–to–C-Peptide Ratio Precede the Onset of Type 1 Diabetes; Diabetes Care 2016 Jul; dc152849. http://dx.doi.org/10.2337/dc15-2849