במחקר שהוצג במושב המרכזי בכנס השנתי האחרון של ה-EHAי(European Hematological Association‏)‏ דיווחו החוקרים, כי טיפול ב-Daratumumab (להלן Dara) בשילוב עם הטיפול המקובל Lenalidomide ו-Dexamethasone, הוביל לירידה משמעותית בת 63% בסיכון להתקדמות המחלה או למוות, בהשוואה ל-Lenalidomide ו-Dexamethasone בלבד, במטופלים עם מיאלומה נפוצה שקיבלו לפחות קו טיפול אחד קודם.

על פי החוקרים, תוצאות מרשימות אלה מדגישות את התועלת הקלינית של תכנית טיפולית המבוססת על Dara, שהינו נוגדן מונוקלונלי -
human anti-CD38 IgGk mAB - במטופלים שקיבלו לפחות קו טיפול אחד או יותר בעבר.

לצפייה בכתבה על תוצאות מחקר נוסף ב-DARA לחצו כאן

במחקר MMY3003י(POLLUX) השתתפו 569 מטופלים עם מיאלומה נפוצה שקיבלו ערך חציוני של קו טיפול אחד קודם. המטופלים עברו רדנדומיזציה לקבלת Dara בשילוב עם Lenalidomide ו-Dexamethasone או Lenalidomide ו-Dexamethasone בלבד. המשתתפים טופלו עד להתקדמות המחלה, רעילות בלתי נסבלת או אם היו להם סיבות אחרות להפסיק את המחקר.

בבחינת הרקע הטיפולי של משתתפי המחקר, 19% מהמטופלים קיבלו שלושה קווי טיפול קודמים או יותר; 86% מהמטופלים קיבלו טיפול קודם במעכב פרוטאוזום (PIי); 55% קיבלו טיפול קודם בתכשיר אימונומודולטורי IMiD (כולל 18% ב-Lenalidomide); ו-44% קיבלו טיפול קודם ב-PI וב-IMiDי.

27% מהמטופלים היו עמידים לקו הטיפול האחרון שלהם; 18% היו עמידים ל-PI, ואף אחד לא הראה עמידות ל-Lenalidomide.

המחקר הופסק מוקדם מהמתוכנן לאחר שהגיע למדד ההערכה העיקרי שלו - שיפור משמעותי בהישרדות ללא התקדמות מחלה (Progression Free Survivalי- PFS) בניתוח הביניים שתוכנן מראש. על סמך המלצת הוועדה העצמאית לניטור נתונים (IDMC), הוצע למטופלים בזרוע הביקורת לעבור לזרוע הניסוי הכוללת Dara, לאחר קבלת אישור להתקדמות המחלה.

בנוסף לעמידה במדד ההערכה העיקרי של שיפור משמעותי ב-PFS לאחר זמן מעקב חציוני של 13.5 חודשים, נצפתה עלייה משמעותית בשיעור התגובה הכוללת (ORRי) - 93% אחוזים לעומת 76%, (p<0.0001). זאת, בהשוואה ל-Lenalidomide ו-Dexamethasone בלבד.

Dara הכפילה את שיעורי התגובה המלאה (CR) או טוב מכך (43% לעומת 19%, p<0.0001), לרבות שיעורי תגובה חלקית טובה מאוד (very good partial responseי, VGPR) או טוב מכך (76% לעומת 44%, p<0.0001). ההשפעה הטיפולית של Dara היתה עקבית בכל תת הקבוצות שהוגדרו מראש.

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר שהופיעו לאחר תחילת הטיפול (מעל 25%) ב-Lenalidomide ו-DexamethasoneיDaraי/ Lenalidomide ו- Dexamethasone היו נויטרופניה (43%/59%), שלשול (25%/43%), עייפות (21%/35%), זיהום בדרכי הנשימה העליונות (21%/32%), אנמיה (35%/31%), עצירות (25%/29%) שיעול (13%/29%), תרומבוציטופניה (27%/27%) והתכווצויות שרירים (19%/26%).

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר בדרגה 3/4 שהופיעו לאחר הטיפול (מעל 10%) היו נויטרופניה (37%/52% אחוזים), טרומבוציטופניה (14%/13%) ואנמיה (20%/12%). שיעור הזיהומים בדרגה 3/4 היה 28% לעומת 23%, והזיהומים הנפוצים ביותר בדרגה 3/4 (≥5%) היו דלקות ריאות (8%/8%).

תגובות הקשורות לעירוי של Daraי(48% מהמטופלים) היו בעיקר בדרגה 1/2 (דרגה 3/4: 0%/5%), ורובן (92%) התפתחו במהלך העירוי הראשון.

לסיכום, קובעים החוקרים, כי הוספת Daratumumab ל-Lenalidomide ול-Dexamethasone הפחיתה באופן מובהק את התקדמות המחלה והתמותה, השיגה תגובה חזקה וארוכה יותר, כולל הכפלת שיעור תגובה מלאה ותגובה מלאה לפי קריטריונים מחמירים ושיפור שיעור תגובה חלקית טובה מאוד ויותר, וזאת יחד עם פרופיל בטיחות הניתן לניהול התואם למוכר מכל אחת מהתרופות.

לאור הממצאים, קובעים החוקרים כי למשלב התרופות יחד עם Dara יתרון על פני משלב Lenalidomide ו-Dexamethasone לבדן, וכי הוא יכול לייצג סטנדרט טיפולי חדש בחולים שקיבלו יותר מטיפול אחד בעבר.

מקור:
Dimopoulos MA et al. An Open-Label, Randomised Phase 3 Study Of Daratumumab, Lenalidomide, And Dexamethasone (Drd) Versus Lenalidomide And Dexamethasone (Rd) In Relapsed Or Refractory Multiple Myeloma (Rrmm): Pollux. Presented at the European Hematology Association 21st Congress, June 2016; Abstract LB2238.