מחקרים

משך הטיפול האנטיביוטי הראוי בדלקת ריאות נרכשת בקהילה

מחקר ספרדי בדק את המלצות האיגוד האמריקאי למחלות זיהומיות בנוגע למשך הטיפול האנטיביוטי המומלץ למטופלים המאושפזים עם דלקת ריאות הנרכשת בקהילה, ומצא כי ניתן ליישמן בבטחה בבתי החולים

28.07.2016, 09:24
אנטיביוטיקה (צילום: אילוסטרציה)
אנטיביוטיקה (צילום: אילוסטרציה)

משך הטיפול האנטיביוטי האופטימלי לדלקת ריאות הנרכשת בקהילה (CAP,י Community Acquired Pneumonia) טרם בוסס היטב. מחקר חדש נעשה בניסיון לאשר את ההמלצות של האיגוד האמריקאי למחלות זיהומיות והחברה האמריקאית לרפואת חזה, לגבי משך הטיפול המומלץ למטופלים המאושפזים עם דלקת ריאות הנרכשת בקהילה.

המחקר, מחקר רב מרכזי, אקראי, להדגמת חוסר נחיתות, התבצע בארבעה בתי חולים בספרד החל מינואר 2012 ועד אוגוסט 2013. סך הכל 312 מטופלים שאובחנו בדלקת ריאות הנרכשת בקהילה נכללו במחקר. עיבוד הנתונים נערך מינואר 2014 ועד פברואר 2015.

המטופלים חולקו אקראית ביום החמישי לקבוצת ההתערבות ולקבוצת הביקורת. קבוצת ההתערבות טופלה באנטיביוטיקה למשך לפחות חמישה ימים, והטיפול הופסק בשלב זה אם חום הגוף שלהם היה 37.8 מעלות צלזיוס או פחות למשך 48 שעות והם היו בלי לא יותר מסימן אחד הקשור לדלקת ריאות ומראה על חוסר יציבות קלינית. משך הטיפול האנטיביוטי בקבוצת הביקורת נקבע על סמך החלטת הרופא/ה המטפל/ת.

התוצא הראשוני שנמדד היה שיעור הצלחה קלינית בימים 10 ו-30 לאחר האשפוז וסימפטומים הקשורים לדלקת ריאות בימים 5 ו-10 לפי מדד ה-18-item CAP symptom questionnaire score (טווח 90-0, ציון גבוה יותר מצביע על סימפטומים חמורים יותר).

מתוך 312 המטופלים שנכללו במחקר, 150 ו-162 חולקו באקראיות לקבוצת הביקורת וקבוצת ההתערבות, בהתאמה. הגיל הממוצע (סטיית תקן) של המטופלים במחקר היה 66.2 (17.9) שנים ו-64.7 (18.7) שנים בקבוצת הביקורת וההתערבות, בהתאמה. היו 95 גברים (63.3%) ו-55 (36.7%) נשים בקבוצת הביקורת ו-101 (62.3%) גברים ו-61 (37.7%) נשים בקבוצת ההתערבות.

באנליזה לפי כוונה לטפל, הצלחה קלינית היתה 48.6% (71 מתוך 150) בקבוצת הביקורת ו-56.3% (90 מתוך 162) בקבוצת ההתערבות ביום 10 (p=0.18) ו-88.6% (132 מתוך 150) בקבוצת הביקורת ו-91.9% (147 מתוך 162) בקבוצת ההתערבות ביום 30 (p=0.33).

ממוצע (סטיית תקן) הניקוד במדד הסימפטומים של דלקת ריאות היה 24.7 (11.4) בהשוואה ל-27.2 (12.5) ביום 5 (p=0.10) ו-18.6 (9.0) בהשוואה ל-17.9 (7.6) ביום 10 (p=0.69). באנליזה לפי הפרוטוקול (per-protocol analysis), הצלחה קלינית היתה 50.4% (67 מתוך 137) בקבוצת הביקורת ו-59.7% (86 מתוך 146) בקבוצת ההתערבות ביום 10 (p=0.12), ו-92.7% (126 מתוך 137) בקבוצת הביקורת ו-94.4% (136 מתוך 146) בקבוצת ההתערבות ביום 30 (p=0.54).

ממוצע (סטיית תקן) הניקוד במדד הסימפטומים של דלקת ריאות היה 24.3 (11.4) בהשוואה ל-26.6 (12.1) ביום 5 (p=0.16) ו-18.1 (8.5) בהשוואה ל-17.6 (7.4) ביום 10 (p=0.81).

מסקנת החוקרים היתה, כי ניתן להשתמש בבטחה בהמלצות האיגוד האמריקאי למחלות זיהומיות והחברה האמריקאית לרפואה חזה למשך הטיפול האנטיביוטי על בסיס קריטריונים של יציבות קלינית בקרב מטופלים מאושפזים עם דלקת ריאות הנרכשת בקהילה.

מקור:
Uranga A, España PP, Bilbao A, et al. Duration of Antibiotic Treatment in Community-Acquired Pneumonia: A Multicenter Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online July 25, 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2016.3633.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות,  אנטיביוטיקה,  טיפול אנטיביוטי,  דלקת ריאות הנרכשת בקהילה
תגובות